WG Theatertechniek

Uitbreiding werkkapitaal voor groei en uitkoop vennoot.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

WG Theatertechniek CV

Doel:

Uitbreiding werkkapitaal voor groei en financiering uitkoop vennoot

Ondernemers:

Rob Wagelmans (1957), Han de Jonge (1964) en Dave Fluijt (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 438.000,=, waarvan EUR 350.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

ING Bank (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico, 3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

9,45% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

12 maanden. Na 6 maanden mag er boetevrij worden afgelost

Aflossingsschema:

De lening wordt volledig afgelost op einddatum
Zekerheden:

Tweede hypotheek op bedrijfsvastgoed en hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemers

Wat vindt NLInvesteert?

WG Theatertechniek CV (“WG”, opgericht in 1996) is een gerenommeerde partij in de Nederlandse theater en muziekwereld. Haar activiteiten bestaan onder andere uit het ontwerpen, inrichten en verzorgen van geluids- en lichtinstallaties. Daarnaast is zij actief in de verhuur en verkoop van geluids- en lichtinstallaties. Haar klanten zijn zeer veeleisend: zij vragen om de hoogste kwaliteit/service en de meest actuele producten. WG is in staat om deze klanten volledig te ontzorgen, wat zich vertaalt in lovende referenties: herhaal aankopen/diensten zijn hoog.

De onderneming heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. Over de laatste vijf jaar weet WG een mooie stijgende lijn te laten zien zowel qua omzet, als rendement. Tijdens de Coronapandemie waren de theaters gesloten en heeft WG een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van nieuwe theaters in Rotterdam en Den Haag. WG wordt geleid door een sterk betrokken driemanschap. De ondernemers werken al vele jaren intensief samen en zijn zeer complementair. Alle drie hebben een passie voor theater en muziek en klanttevredenheid was en is hun belangrijkste drijfveer. 

WG zoekt kapitaal om haar commanditaire vennoot (tevens oprichter) uit te kopen. Daarnaast wil de onderneming investeren in nieuwe apparatuur, bestemd voor zowel verhuur als voor eigen producties. Deze investering leidt tot aanzienlijke margeverbetering. Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een hypothecaire lening van EUR 350.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. De looptijd van de lening bedraagt 12 maanden, de rentevergoeding 9,45% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een tweede hypotheek gevestigd op het bedrijfspand. Tevens zijn de drie ondernemers hoofdelijk aansprakelijk. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van de investeerders van NLInvesteert bedraagt EUR 373.000,=.

Investeren kan vanaf woensdag 19 juli, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.