Tol Coating B.V.

Financiering bedrijfsmiddelen nieuwe locatie

In het kort

Kredietnemer:

Tol Coating B.V. en GIPU Beheer B.V.

Doel:

Financiering van bedrijfsmiddelen voor nieuwe bedrijfslocatie

Ondernemer:

Daan Tol (2001)

Financieringsbehoefte:

EUR 325.000,=, waarvan EUR 225.000,= via het platform van NLInvesteert 

Cofinancier:

NLI-fonds

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

54 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 6.771,= per maand.

Zekerheden:

Eerste pandrecht op debiteuren en voorraden, tweede pandrecht bedrijfsmiddelen en een persoonlijke borgstelling ondernemer van EUR 65.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Tol Coating B.V. is jong metaalbewerkingsbedrijf, gespecialiseerd in het conserveren van metaalconstructies (o.a. poedercoaten en schooperen). De ontwikkeling van de omzet is positief, maar wordt nu beperkt door de beschikbare ruimte op de huidige locatie en de capaciteit van de oven. Financiering wordt gevraagd voor de verplaatsing van de activiteit en de aanschaf van een nieuwe installatie. Met deze investering wordt verdere ontwikkeling van de onderneming mogelijk gemaakt, kan de efficiëntie worden verbeterd, het milieu nog meer worden ontzien bij een verbetering van omzet en resultaat.

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 325.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 54 maanden. De eerste 6 maanden zijn aflossingsvrij, daarna wordt de lening in 48 maanden afgelost. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar. De ten behoeve van investeerders gestelde zekerheden kennen een totale uitwinwaarde van EUR 164.000,=.

Naar mening van NLInvesteert biedt deze propositie een goede verhouding tussen risico en rendement, bovendien kunnen investeerders een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de “maak-industrie” in Nederland. Verplichtingen kunnen worden opgebracht op basis van de bestaande performance.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.