ZKNBNK B.V.

Aankoop pand

In het kort

Kredietnemer:

ZKNBNK B.V.

Doel:

Aankoop pand.

Ondernemers:

De heren Eefting, Hollander, Extercatte en Slinkman.

Financieringsbehoefte:

EUR 1.320.000,=, waarvan EUR 720.000,=  via investeerders NLInvesteert. 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=.

Risico:

2 op een schaal van 5.

Financieringsvorm:

Lening.

Vergoeding

6,25% rente per jaar.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo.

Betaling rente:

Per maand.

Looptijd:

24 maanden.

Aflossingsschema:

Aflossing ineens op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek.

Wat vindt NLInvesteert?

De heren Eefting, Hollander, Extercatte en Slinkman (hierna: de ondernemers) zijn in de gelegenheid om het voormalig Rabobank pand aan de Stationsweg 17 in Zuidlaren aan te kopen.

Vanuit eigen liquiditeit wordt EUR 600.000,= ingebracht. Na aanschaf zal er een aantal kleine verbouwingen plaatsvinden om de verhuur van de beschikbare vierkante meters (ca 384 m2) te realiseren. Ook wordt het klimaatsysteem vervangen.

Het pand is gesitueerd in het bruisende centrum van Zuidlaren. De bestemming van het pand is veelzijdig en biedt ruimte voor kantoor, retail en horeca. Tevens biedt de bestemming de mogelijkheden tot wonen, hetgeen op termijn wellicht op deze locatie wordt gerealiseerd. Het energielabel (voor verbeteringen) is C en geldt nog 10 jaar.

De beschikbare huurstroom is ruim voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. De aflossing op termijn uit bancaire herfinanciering lijkt reëel. Gezien de korte termijn (begin november as) waarop het pand afgenomen moet worden is NLInvesteert gevraagd via haar investeerdersnetwerk te financieren. De volledige hypothecaire dekking (Loan-to-Value 65%) en de achterstelling van de inbreng door de ondernemers geven veel zekerheid en comfort. De rentevergoeding bedraagt 6,25%. De looptijd is maximaal 24 maanden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.