WeMobile Urban Wheelz Cargo B.V.

Herfinanciering en werkkapitaal

In het kort 

Kredietnemer:

WeMobile Holding B.V., WeMobile Urban Wheelz Cargo B.V., Hopperpoint B.V., WeMobile Sharing B.V. (nu nog WeMobile Retail B.V.) en piECObello Lease B.V.

Doel:

Werkkapitaalfinanciering en herfinanciering lening

Ondernemer:

Coen Vermeulen (1965) en Marcel Clerx (1969)

Financieringsbehoefte:

EUR 675.000,= (waarvan EUR 525.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

14 maanden (vanaf oktober 2023 mag er boetevrij worden afgelost)

Aflossingsschema:

De aflossingen starten op 1 juli 2023 en bedragen EUR 112.500,= per maand

Zekerheden:

Eerste pandrecht inventaris, debiteuren en voorraden, persoonlijke borgstelling respectievelijk verpanding creditgeld ondernemers en hoofdelijke aansprakelijkheid van VECO B.V. en Releventure Fund B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

Urban Wheelz Cargo B.V. (UWC) heeft als doel om de verkeerscongestie in Europese steden te lijf te gaan door goed betaalbare elektrische bakfietsen te verkopen aan consumenten. Het bedrijf is al ruim 10 jaar actief in de fietsenbranche, met name op het gebied van elektrische bakfietsen. Na een moeizame Corona periode laat men in 2022 zien in staat te zijn om positieve rendementen te realiseren. Door een gewijzigde dynamiek in de keten is er een werkkapitaalbehoefte ontstaan. 

Het is de verwachting dat 2022 licht positief zal worden afgesloten, bij een omzet van EUR 2.650.000,=. UWC vraagt op basis van een gecommitteerde orderportefeuille van 1.550 fietsen voor 2023 een werkkapitaalfinanciering ter hoogte van EUR 400.000,=. Daarnaast zal een bestaande financiering worden afgelost, waardoor de daarvoor gevestigde zekerheden vrijkomen ten gunste van de investeerders. Met een goed gevulde orderportefeuille voor 2023 en twee nieuwe modellen (een driewieler en een tweewieler), zijn de verwachtingen voor 2023 positief.

Via NLInvesteert wordt EUR 675.000,= gefinancierd (waarvan EUR 525.000,= via het platform). De looptijd is 14 maanden, de rentevergoeding 9% per jaar. Ten gunste van de platforminvesteerders en het NLI fonds wordt eerste pandrecht gevestigd op inventaris, debiteuren en voorraden. Daarnaast geven de ondernemers een persoonlijke borgstelling respectievelijk verpanding van creditgeld af en stellen VECO B.V. en Releventure Fund B.V. zich hoofdelijk aansprakelijk voor deze financiering. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 384.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.