Maxilia Holding B.V.

Financiering werkkapitaal en ontwikkeling platform

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Maxilia Holding B.V., Maxilia Printing B.V., Maxilia Service B.V., Maxilia International B.V., Maxilia B.V., Maxilia Werbeartikel GmbH, Maxilia SARL, Maxilia SRL

Doel:

Bouw online platform en werkkapitaal

Ondernemer:

Cor van Engelenhoven (1978)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.200.000,= waarvan EUR 890.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II, informals, diverse leasemaatschappijen

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Vergoeding:

10,6% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

12 maanden

Aflossingsschema:

Aflossingvrij. Aflossing vindt plaats op einddatum

Zekerheden:

eerste pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen. Gesecureerde borgstelling van EUR 300.000,= door ondernemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid van Corvanis B.V.

Waar investeert u in?

Maxilia, opgericht in 2007, is een internationale speler op het gebied van promotionele artikelen. Het bedrijf is actief in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Frankrijk en Italië. In Europa worden meer dan 100.000 klanten bediend. Maxilia is daarmee een van de meest ervaren bedrijven in de branche. In 2023 is een omzet van EUR 23.500.000,= gerealiseerd.

In 2022 en 2023 is de liquiditeitspositie achteruit gegaan, als gevolg van een aantal incidentele lasten. In 2023 heeft Maxilia haar personeelsbestand fors weten te verlagen en is deze weer in lijn gebracht met de huidige omzet. Met de implementatie van een vernieuwd platform, zullen de kosten verder verlaagd kunnen worden. Over 2023 is een licht positieve EBITDA gerealiseerd. Voor 2024 wordt een EBITDA verwacht van EUR 1.100.000,=. De gevraagde financiering zal worden gebruikt om het nieuwe en beter schaalbare platform te kunnen afronden en voor aanvullend werkkapitaal.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 1.200.000,= te verstrekken. Hiervan wordt EUR 250.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds II en informals financieren EUR 60.000,=. De looptijd bedraagt 12 maanden. De rentevergoeding bedraagt 10,60% per jaar. Ten gunste van investeerders wordt een eerste pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen gevestigd. Daarnaast commiteert de ondernemer zich privé door een gesecuriseerde borgstelling van EUR 300.000,= te verstrekken. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ca. EUR 790.000,=. 

Investeren kan vanaf vrijdag 8 maart 2024 vanaf 10.00 uur.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.