ZB-Service B.V.

Herfinanciering en verruiming werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

ZB-Service B.V., JESK B.V. en Bergland Holding B.V.

Doel:

Herfinanciering en verruiming werkkapitaal

Ondernemer:

Wim Kleinenberg, Jeannet Nijland, Jeffrey Kleinenberg, Sjoerd Kleinenberg

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,= (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 6.250,= per maand, ingaande op 1 juli 2023. Het restant wordt op einddatum afgelost.

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het bedrijfspand (nieuw), tweede pandrecht debiteuren, voorraad en inventaris en borgstelling van de ondernemers ad EUR 80.000,= (bestaand).

Wat vindt NLInvesteert?

ZB Service B.V. is een leverancier van winkelwagens en winkelinrichting voor supermarkten, tuincentra en retail franchiseketens. Daarnaast is ZB Service ook actief op het gebied van onderhoud en cleaning van winkelwagens en verkoopt het bedrijf gebruikte winkelwagens over de hele wereld.

ZB Service heeft de afgelopen jaren een sterke groei laten zien waarbij haar marktpositie is versterkt. Zij kent, naast kleinere klanten, grote supermarktketens, bouwmarkten en tuincentra als klant. Het aantal concurrenten in de markt is beperkt en concurrenten leveren vaak delen van het totaalpakket dat ZB Service levert. Het managementteam is goed bekend met de markt en de omstandigheden en heeft laten zien snel te kunnen acteren (uitbreiding productenpakket tijdens corona periode). Omzet voor de komende twee jaar is al grotendeels vastgelegd met ombouw-opdrachten door twee grote supermarktketens naast de doorlopende omzet uit onderhoud en vervanging.  

De looptijd van de gevraagde financiering is 36 maanden en dient ter overbrugging tot herfinanciering. ZB Service heeft plannen om haar bedrijfspand te verduurzamen en te moderniseren. De uitvoering van die plannen is een natuurlijk herfinancieringsmoment. Mocht deze investering onverhoopt niet doorgaan dan zal in de komende jaren gezocht worden naar andere financieringen. Hiermee kan de financiering bij NLInvesteert alsdan worden afgelost. 

Investeerders krijgen nu de mogelijkheid om een lening van EUR 500.000,= te verstrekken (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert) op basis van onder andere een tweede hypotheek op het vastgoed. De looptijd bedraagt 36 maanden, de aflossingen starten in juli 2023 en bedragen EUR 6.250,= per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 750.000,= (tevens ten gunste van het NLI BLF I).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.