CBH Hout Blerick B.V.

Herfinanciering en uitbreiding t.b.v. bouw patiobungalows + vrijstaande woningen Hout-Blerick (Venlo). Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

CBH Hout Blerick B.V.

Doel:

Herfinanciering en uitbreiding t.b.v. bouw patiobungalows + vrijstaande woningen Hout-Blerick (Venlo). Eerste hypotheek.

Ondernemer:

Gerrion Becks (1966)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.565.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Minimaal 3 tot maximaal 18 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vanuit de verkoop van de patiobungalows en woningen. Per verkochte en afgeloste woning vindt een afslag van 0,25% op de rente plaats.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op de te bouwen patiobungalows en vrijstaande woningen en persoonlijke en gesecureerde borgstelling onderneemster groot EUR 500.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Convert Buildings Holding (CBH) transformeert gebouwen in binnenstedelijke gebieden, naar met name (zorg-)woningen in de provincie Limburg. CBH is een bestaande klant van NLInvesteert. Sinds 2020 is via NLInvesteert voor een tweetal vastgoedprojecten de financiering gearrangeerd. Dit betreffen de projecten CBH Heerbaan en CBH Hout-Blerick. Het project CBH Heerbaan is conform verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgelost.  

Ten behoeve van de verwerving van twee percelen grond (circa 2.193 m2) met daarop een leegstaand en vervallen bedrijfspand, gelegen te Hout-Blerick (Venlo), is in februari 2021 een financiering georganiseerd. Deze is in maart 2022 geherfinancierd. Vooruitlopend op het ontvangen van de onherroepelijke omgevingsvergunning heeft de sloop van de bestaande bebouwing plaatsgevonden en is de grond bouwrijp gemaakt. Het bouwprogramma van het project, genaamd Silohof, bestaat uit de realisatie van 5 patiobungalows en 2 royale vrijstaande woningen met een energielabel van minimaal A+++. Alle woningen zijn gasloos. Door in eerste instantie het uitblijven van de omgevingsvergunning is er vertraging in het project ontstaan. In het tweede kwartaal 2022 is de omgevingsvergunning uiteindelijk onherroepelijk geworden.

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om de bestaande pro resto lening van EUR 350.000,= te herfinancieren, alsmede een verhoging groot EUR 2.215.000,= te faciliteren om 1) de kavel waarop de twee vrijstaande woningen gerealiseerd worden van de verkoper te kunnen afnemen, en 2) de nog drie te verkopen patiobungalows alsmede de twee vrijstaande woningen te kunnen bouwen. Looptijd van de gevraagde financiering is minimaal 3 tot maximaal 18 maanden. CBH verwacht dat gedurende die periode alle woningen verkocht zullen zijn. De rentevergoeding bedraagt 9,25% en aflossing geschiedt vanuit de verkoop van de kavels. Per verkochte en afgeloste woning vindt een afslag van 0,25% op de rente plaats. Ten gunste van de investeerders wordt eerste hypotheek op de patiobungalows en vrijstaande woningen gevestigd en wordt door de onderneemster een gesecuriseerde persoonlijke borgstelling groot EUR 500.000,= afgegeven. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 2.715.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.