Olthoff, van Unen en Fitz Verploegh

Financiering aankoop woning in Den Haag. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

De heer R. Olthoff, de heer S. van Unen en de heer A.C. Fitz Verploegh

Doel:

Financiering aankoop pand Westduinweg 61 te Den Haag

Ondernemer:

Olthoff, van Unen en Fitz Verploegh

Financieringsbehoefte:

EUR 622.500,=, waarvan EUR 425.000,= via platform NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 12 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost bij verkoop of op einddatum, boetevrij aflossen is mogelijk na 6 maanden

Zekerheden:

Eerste hypotheek en hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemers

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemers Olthoff, van Unen en Fitz Verploegh hebben ruime ervaring met het kopen, verbouwen en verkopen van residentieel vastgoed. In hun combinatie is ruime ervaring aanwezig met het succesvol transformeren van woningen, vooral in en rond Den Haag. De ondernemers hebben hier een sterk netwerk en een goede kijk op de markt. Ze werken hierin samen met verschillende lokale makelaars. Den Haag heeft een grote aantrekkingskracht waardoor de vraag naar (opgeknapte) woningen en appartementen onverminderd hoog blijft. Hierdoor genereert deze markt een goed rendement. Het doel is om jaarlijks 2 tot 3 projecten te realiseren, waarbij de focus vooral op en rond Den Haag ligt.

Voor de aankoop en verbouwing van een woning in Den Haag heeft men een financieringsbehoefte van EUR 622.500,=, Na inbreng van EUR 197.500,= eigen middelen zoekt men een lening van EUR 425.000,= De Loan to Value (LtV: leensom als % van de marktwaarde) daalt tijdens de verbouwing van 85% bij aanvang naar 53% bij oplevering. Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om een financiering te verstrekken tegen 7% per jaar met een looptijd van maximaal 12 maanden. Ten gunste van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd.

De ondernemers hebben aangetoond kwalitatief goed werk en daarmee mooie woningen af te leveren, welke ook succesvol zijn verkocht. NLInvesteert heeft middels eerder financiering ervaring met deze ondernemers en de kwaliteit van hun werk. Voor investeerders een kans op een mooi rendement op een volledig gedekte investering middels een eerste hypotheek.

Impact Corona
De ondernemers geven aan dat, ondanks de coronaperiode, in dit segment de vraag naar woningen onverminderd hoog is. Ook merken zij geen significante wijzigingen in de marktprijzen, sterker nog, deze zijn nog steeds groeiend. De verwachting van de ondernemers is dat deze trens aanhoudt, wat onderschreven wordt door de ons bekende makelaars.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.