FOLT

Groei- en herfinanciering

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Smart Mobility Innovations B.V. (handelnsaam FOLT)

Doel:

Financiering werkkapitaal en herfinanciering bestaande financiers

Ondernemer:

Daan Hermsen (1988) en Lucas Hermsen (1991)

Financieringsbehoefte:

EUR 325.000,= waarvan EUR 125.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

Fresh Closed SME Fund (FCSF)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,80% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

39 maanden waarvan eerste 3 maanden aflossingsvrij. Eerste aflossing start per juli 2023.

Aflossingsschema:

EUR 3.472,22 per maand

Zekerheden:

Hoofdelijke aansprakelijkheid personal holdings ondernemers, gezamenlijke borgtocht ondernemers van EUR 50.000,= en tweede pandrecht voorraden

Wat vindt NLInvesteert?

Smart Mobility Innovations B.V. (hierna FOLT) is een snelgroeiende Nederlandse producent van elektrische vouwfietsen, die direct aan de consument levert. FOLT koopt haar belangrijk(st)e onderdelen in Azië in en assembleert deze zelf tot een eindproduct, vanuit een locatie in Leusden. 

Om de stevige groei van de onderneming te faciliteren is er behoefte aan aanvullend werkkapitaal. Daarnaast worden een aantal bestaande financieringen geherfinancierd. In deze behoefte wordt volledig voorzien door een samenwerking tussen NLInvesteert en Voordegroei (Fresh Closed SME Fund).

Aan investeerders wordt via NLInvesteert de mogelijkheid geboden een lening van EUR 125.000,= te verstrekken. De looptijd van de lening bedraagt 39 maanden waarvan de eerste drie maanden aflosvrij zijn. De rentevergoeding bedraagt 9,80% per jaar. De eerste aflossingen zullen starten per 1 juli 2023 en bedragen EUR 3.472,22 per maand.