Heelhelder B.V.

Financiering realisatie zorgconcept 'Heelhelder'

In het kort

Kredietnemer:

Heelhelder B.V. i.o., Samenheid B.V. en Zorghotel en Retraitehuis Zenderen B.V.

Doel:

Financiering realisatie van het zorgconcept 'Heelhelder'

Ondernemer:

Ronald Helder (1971)

Financieringsbehoefte:

EUR 410.000,= waarvan EUR 350.000,= via platform NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

14 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt ineens afgelost op de einddatum

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het onroerend goed

Wat vindt NLInvesteert?

Het doel van 'Heelhelder' is om mensen een plek te bieden om te herstellen van een medische behandeling en te werken aan hun gezondheid. Zorgondernemer Ronald Helder werkt hiermee aan zijn ambitie om een bijdrage te leveren aan de in zijn ogen noodzakelijke verandering in de gezondheidszorg en daarmee te demonstreren dat het anders kan. Met de opening van Zorghotel en Retraitehuis Zenderen is er nu een concrete plek waar dit vormgegeven kan worden. Ronald Helder is al langdurig hierover met verschillende partijen uit zijn kwalitatieve netwerk in gesprek. Hij geeft aan dat het nu tijd is voor de volgende stap in de ontwikkeling van Zorghotel en Retraitehuis Zenderen, omdat inhoud en netwerk bij elkaar komen.

Met de realisatie van het concept 'Heelhelder' wordt een maatschappelijke bijdrage geleverd door invulling te geven aan de groeiende zorgvraag vanuit verschillende doelgroepen in de regio, die op deze locatie ingevuld kan worden. De ligging van het zorghotel is gunstig binnen de stedendriehoek Almelo-Hengelo-Enschede. Het historisch karakter van het pand en de groene ruimte er omheen maken het daarbij tot een aantrekkelijke locatie om te wonen of kortdurend te verblijven tijdens een herstelperiode.

Heelhelder biedt (in eerste instantie) diabetes- en kankerpatiënten, na behandeling en zorg in een ziekenhuis, een herstelprogramma van drie maanden. In deze periode wordt mensen twee keer een week in Zenderen aangeboden, met focus op rust en herstel. In de gehele periode worden mensen tijdens hun herstel digitaal thuis gemonitord en ter plekke zorg aangeboden indien noodzakelijk. In het programma wordt kennis over de ziekte en herstel en aanpassen van levensstijl aangeboden.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een financiering van EUR 350.000,= te verstrekken. De looptijd is maximaal 14 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9% per jaar. Ten gunste van de investeerders wordt een tweede hypotheek gevestigd op het gebouwencomplex, wat tot een volledig primaire dekking van deze financiering leidt.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.