N.J.M. van Reenen Beheer B.V.

Aankoop bedrijfspand voor eigen gebruik

1. Investeringskans in het kort    

Kredietnemers:

N.J.M. van Reenen Beheer B.V., Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V., nieuw op te richten vastgoed B.V. 

Doel:

Aankoop bedrijfspand voor eigen gebruik

Ondernemer:

Nathalie Welter - van Reenen (1977)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.850.000,=, waarvan EUR 910.000,= via het platform van NLInvesteert
Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9,7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden. Na 24 maanden mogelijk om boetevrij af te lossen

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

Tweede hypotheek op aan te kopen bedrijfspand, tweede pandrecht bedrijfsinventaris, voorraad en debiteuren en een gesecureerde borgstelling van ondernemer.

Waar investeert u in?

Jansen – Wijsmuller & Beuns B.V. (hierna: JWB) is een familiebedrijf en marktleider op het gebied van archiefproducten in Nederland en België. De onderneming is actief in de internationale handel van archiefdozen en museale verpakkingen voor collecties in depot. Daarnaast is de groothandel al ruim 40 jaar actief in de grafische industrie als toeleverancier voor boekbindersmaterialen.

Na een daling door de coronapandemie is de omzet gegroeid naar EUR 4.000.000,= per jaar. De huidige bedrijfslocatie is te klein en biedt onvoldoende mogelijkheden voor verdere groei. Ondernemer is in de gelegenheid om een nieuw pand in Wormerveer aan te kopen. De aankoop van het nieuwe pand leidt tot een kredietbehoefte van EUR 2.850.000,=.

Rabobank wil de gevraagde financiering grotendeels verzorgen. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om aanvullend een achtergestelde lening van EUR 910.000,= te verstrekken. Op basis van de resultaten van 2023 (Latest Estimate) en de prognose voor 2024 en verder kunnen de financieringslasten uit de exploitatie worden voldaan.

De rentevergoeding bedraagt 9,7% per jaar. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden. Ten behoeve van de investeerders wordt een tweede hypotheekrecht op het aan te kopen bedrijfspand tweede pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren gevestigd. Daarnaast committeert ondernemer zich prive door een (gesecureerde) borgstelling groot EUR 250.000,= te verstrekken. De berekende uitwinwaarde bedraagt EUR 250.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.