Cirqlar B.V.

Uitbreiding machinepark en werkkapitaal (groeifinanciering)

In het kort

Kredietnemer:

Cirqlar B.V. en Bewust in de Bouw B.V.

Doel:

Financiering groei onderneming

Ondernemer:

Roeland Beemster (1978)

Financieringsbehoefte:

EUR 235.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9,65% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

EUR 3.916,67 per maand

Zekerheden:

Eerste pandrecht op de droogtunnel, verfmachine en transportbanden. Tweede pandrecht op overige inventaris, voorraden en debiteuren. Mede-hoofdelijke aansprakelijkheid Enviro Constructive B.V. en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer van EUR 50.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Cirqlar B.V. is producent van Resysta producten in Nederland; een biobased composiet product dat als vervanger van hout gebruikt wordt. Het product bestaat uit rijstvlies, zout en minerale oliën. Cirqlar made of Resysta is milieuvriendelijk omdat het voorkomt dat er meer bossen worden gekapt, omdat het gemaakt is van voornamelijk biologisch restafval en omdat het 100% recyclebaar is. Cirqlar B.V. wil bijdragen aan de verduurzaming van de bouwsector en uitgroeien tot een toonaangevende producent en leverancier van biobased en circulair bouwmateriaal in de vorm van milieuvriendelijke en onderhoudsarme gevelbekleding en buitenvloeren.

Het bedrijf heeft een lastige opstartfase gekend door de ontwikkelingskosten van het product en het voet aan de grond krijgen in de bouwsector met het product o.a. door de corona perikelen in voorgaande jaren. Hierdoor is een negatieve vermogenspositie ontstaan. 2022 heeft echter een positieve ontwikkeling laten zien, de omzet is goed op gang gekomen. Order- en offerteboeken zijn goed gevuld en het aantal verkooppunten is uitgebreid en groeiende. De rentabiliteit is naar verwachting ruim voldoende om de verplichtingen uit hoofde van de financieringen te voldoen. 

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een achtergestelde lening van EUR 235.000,= te verstrekken met een looptijd van 60 maanden. De rentevergoeding bedraagt 9,65% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 38.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.