Fitlease

Financiering leaseportefeuille fitnessapparatuur

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

FO Lease B.V. (handelsnaam: Fitlease)

Doel:

Financiering leaseportefeuille fitness apparatuur

Ondernemer:

Rob Wagemaker (1966)

Financieringsbehoefte:

EUR 950.000,= waarvan EUR 600.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Vergoeding:

8,85% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

EUR 13.333,33 per maand. Het restant zal op eindatum ineens afgelost worden

Zekerheden:

Eerste pandrecht op aandelen, activa en contracten, terugkoopverklaring leverancier apparatuur tegen boekwaarde en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 200.000,=

Waar investeert u in?

FO Lease B.V. maakt deel uit van de bedrijvengroep van ondernemer Rob Wagemaker. Met Fitness Occasions B.V. is ondernemer in Nederland exclusief leverancier van fitness apparatuur van het Italiaanse merk Panatta. Het verdienmodel van de groep bestaat uit de verkoop van nieuwe en gebruikte fitness apparatuur. Daarnaast is Fitness Occassions B.V. een full-service bedrijf voor fitness apparatuur. Circa 50% van de klanten neemt de apparatuur af via operational lease. Het financieren van de leaseportefeuille in FO Lease B.V. leidt tot een financieringsbehoefte van EUR 950.000,=.

De financiële performance van de groep is goed. Winstgevendheid, balans en kasstroom zijn solide. De prognose is onderbouwd met orders en de liquiditeitspositie ontwikkelt zich positief. De financieringslasten kunnen vanuit de kasstroom ruimschoots worden voldaan.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een lening van EUR 600.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 48 maanden en de rentevergoeding bedraagt 8,85% per jaar. Ten behoeve van de investeerders en het NLI BLF II wordt een eerste pandrecht op aandelen, activa en contracten gevestigd. Daarnaast is er een terugkoopverklaring van de leverancier van de apparatuur, alsmede een persoonlijke borgstelling groot EUR 200.000,= van de ondernemer.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.