ESB Holding B.V.

Herfinanciering bedrijfspand en werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

ESB Holding B.V., ESB Maritiem B.V. en Elburger Scheepsbemiddeling B.V.

Doel:

Herfinanciering bedrijfspand en werkkapitaal

Ondernemers:

Pieter de Jong (1968)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.000.000,=, te verstrekken in 2 delen:

  • Lening I: EUR 1.500.000,=, herfinanciering scheepsvloot via Voordegroei ;
  • Lening II: EUR 500.000,= via investeerders NLInvesteert

Cofinanciers:

Fresh Dutch SME Fund (Voordegroei) en het NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

EUR 1.500,= per maand, het restant zal op eindatum ineens afgelost worden. Na 6 maanden is boetevrij aflossen toegestaan

Zekerheden:

Eerste hypotheek op bedrijfspand, eerste pandrecht op bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraden en een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= van ondernemer

Waar investeert u in?

De ESB groep (hierna: ESB) werd in 1993 opgericht door Elburger ondernemer Pieter de Jong (1968). Pieter heeft een visserijverleden en veel ervaring met en connecties in de scheepvaart en een goede staat van dienst als scheepsmakelaar.

ESB richt zich sinds haar oprichting op scheepsmakelaardij. Het bedrijf verzorgt het totale traject van aan- en verkoop van diverse soorten schepen. Zoals diverse soorten Kotters (IJsselmeer, Grote vaart, Europees of buitenlandse), maar ook verschillende soorten werkschepen. In 2004 kwam daar maritieme dienstverlening bij. ESB houdt zich sinds die tijd ook volop bezig met de verhuur van werkschepen voor de meest uiteenlopende werkzaamheden op het water.

ESB heeft behoefte aan toekomstbestendige herfinanciering om door te kunnen groeien. De herfinanciering zal bestaan uit een financiering van de scheepsvloot van EUR 1.500.000,= via co-financier Voordegroei en de financiering van het bedrijfspand en werkkapitaal van EUR 500.000,= via NLInvesteert.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 500.000,= te verstrekken, het NLI Bedrijfsleningenfonds II vult hiervan EUR 100.000,= in. De looptijd bedraagt maximaal 24 maanden, de rentevergoeding bedraagt 8,2% per jaar en de aflossingen bedragen EUR 1.500,= per maand, het restant wordt afgelost op de einddatum.

Ten behoeve van de investeerders en het NLI Bedrijfsleningenfonds II wordt een eerste hypotheek gevestigd op het bedrijfspand in Elburg, een eerste pandrecht op alle activa gevestigd en de ondernemer verstrekt een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 572.000,=. Afgezet tegen de omvang van de lening bedraagt de dekkingsgraad 114%.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.