Racesquare Rotterdam B.V.

Financiering groei (uitbreiding locatie Rotterdam)

1. In het kort

Kredietnemer:

Racesquare Rotterdam B.V.

Doel:

Financiering groei i.v.m. uitbreiding capaciteit locatie Rotterdam

Ondernemers:

Joint Venture tussen enerzijds GlowGolf de Kuip B.V. (de heren P.D. van Leeuwen, J.A. Mast) en anderzijds het managementteam van de Racesquare Holding B.V. (de heren A. Grooteman (CEO), F. Boers (COO) en J. Hus (CFO))

Financieringsbehoefte:

EUR 600.000,= waarvan EUR 500.000,= via platform NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9,3% rente per jaar.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

In 2023 wordt EUR 100.000,= afgelost en in 2024 en 2025 EUR 250.000,=

Zekerheden:

Eerste pandrecht inventaris, debiteuren en voorraden. Eerste pandrecht aandelen Racesquare Rotterdam B.V. Achterstelling leningen aandeelhouders (EUR 160.000,=).

Wat vindt NLInvesteert?

Racesquare biedt met haar race simulatoren een unieke Formule 1 ervaring in groepsverband. In een levensechte F1 cockpit kunnen klanten tegen elkaar racen inclusief motorgeluid, boordradio, rook en lichteffecten en zogenaamde force feedback.

Racesquare heeft in juni 2020 de eerste locatie geopend in Utrecht. Tijdens de coronapandemie zijn er vestigingen in Zandvoort en Rotterdam geopend. In 2022 zijn er twee nieuwe vestigingen geopend, in Alkmaar en Zwolle.

Racesquare Rotterdam B.V. heeft in het Hollywood Event Center (HEC) een vliegende start gemaakt, naast de bestaande escape rooms, minigolf en de overige vrijetijdsactiviteiten die hier al gevesigd zijn. De verwachtingen voor 2022 zijn sterk overtroffen; er was veel meer vraag dan aanbod. Daarom heeft het management eind 2022 besloten om de capaciteit van de vestiging te verdubbelen in 2023. De voorliggende financieringsvraag betreft de uitbreiding van de capaciteit van 24 naar 64 race simulatoren voor de locatie Rotterdam.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden via het platform een lening van EUR 600.000,= te verstrekken (waarvan EUR 500.000,= via het platform). De rentevergoeding bedraagt 9,3% per jaar en de looptijd van de lening is 36 maanden. In 2023 wordt EUR 100.000,= afgelost, in 2024 en 2025 EUR 250.000,=. Ten gunste van de investeerders wordt er een eerste pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en debiteuren. Ook de aandelen in Racesquare Rotterdam B.V. zullen worden verpand. Tot slot zullen door de aandeelhouders verstrekte leningen worden achtergesteld ten opzichte van de financiering verstrekt door investeerders. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 250.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.