Bergstein Digital B.V.

Groeifinanciering

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Bergstein Digital B.V.

Doel:

Financiering groei onderneming

Ondernemers:

Peter Bergstein (1964) en Luc Houben (1982)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.000.000,= waarvan EUR 800.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

Aandeelhouders

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

10% rente per jaar en 0,5% opgerolde rente per maand uit te keren bij (vervroegde) aflossingen

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

In de maanden tot juli 2023 wordt er in totaal EUR 400.000,= afgelost bij uitlevering van printers (naar verwachting EUR 60.000,= in april, EUR 80.000,= in mei, EUR 130.000,= in juni en EUR 130.000,= in juli). Het restant van EUR 400.000,= wordt op einddatum ineens afgelost.

Zekerheden:

Mede hoofdelijke aansprakelijkheid Digihold Kerkrade B.V. en Orbserve B.V.
Tweede pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen.
Borgstelling ondernemers Peter Bergstein van EUR 100.000,= en Luc Houben voor EUR 50.000,=.
Borgstelling Berghold Kerkrade B.V. van EUR 400.000,= zekergesteld door tweede hypotheek op het bedrijfspand aan de Wiebachstraat 6 in Kerkrade.
Verpanding aandelen en voorkeursrecht bij verkoop aandelen (right of refusal) Bergstein Digital B.V.
Achterstelling diverse leningen van gelieerde B.V.'s (EUR 200.000,=) en leningen Orbserve B.V., Berghold Kerkrade B.V. en C. Bergstein-Hamers.

Wat vindt NLInvesteert?

Bergstein Digital B.V. ontwikkelt en verkoopt “state of the art” digitale Single Pass printers voor grote volumes geprinte voorwerpen voor de industrie en is daarmee wereldwijd marktleider in haar sector.

Tot 2017 was Bergstein Digital B.V een relatief klein bedrijf met diverse activiteiten op het gebied van digitaal drukken. Het bestaande businessmodel was niet toekomstbestendig. In 2017, met de komst van Luc Houben, is de bedrijfsstrategie gewijzigd. Sindsdien richt Bergstein Digital B.V. zich alleen nog op het DIGI Platform.

Bergstein Digital B.V. is in de afgelopen 4 jaar gegroeid van een start-up naar een scale-up. De nieuwste versie van de DIGI-printer is sinds vorig jaar volledig uitontwikkeld, de pijplijn voor nieuwe orders is goed gevuld en de marktpotentie is enorm.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 800.000,= te verstrekken met een looptijd van 24 maanden. De rentevergoeding bedraagt 10% per jaar plus een opgerolde rente van 0,5% per maand uit te betalen bij aflossing van de lening.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.