De Dwaler

Financiering aankoop bospaviljoen en restaurant, eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Grillrestaurant De Dwaler

Doel:

Financiering Onroerend Goed

Ondernemer:

Joop Breed (1973)

Financieringsbehoefte:

EUR 576.000,= (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

Leasemaatschappij en een informal

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 1.666,67,= per maand, ingaande op 1 januari 2023. Het restant wordt op einddatum afgelost.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het onroerend goed, pandrecht debiteuren, voorraad en inventaris en hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Joop Breed (1973) heeft een ruime ervaring in veel facetten van de horeca. In 2017 heeft hij de Dwaler overgenomen. Door de jaren heen heeft hij de onderneming fors doen groeien. Met leuke activiteiten en een simpele maar goede kaart weet hij zijn klanten te binden. De ligging van de locatie is erg goed, want veel wandelaars gebruiken de horeca van De Dwaler en zijn terugkerende klant. Regionaal heeft De Dwaler een goede naam als Grillrestaurant en het koken op de BBQ is alom bekend. De besloten speeltuin, het doolhof en het ruime zonneterras maken dit een plek waar gasten het hele jaar graag komen en consumeren. 

In de afgelopen 5 jaar heeft de ondernemer de omzet laten groeien van EUR 160.000,= naar ruim EUR 400.000,=. Een omzetgroei tot EUR 500.000,= op deze locatie wordt haalbaar geacht. De winstgevendheid is in de eerste jaren moeizaam geweest, maar de afgelopen jaren wordt er een prima rendement gerealiseerd. 

De ondernemer heeft nu de mogelijkheid het onroerend goed, bestaande uit een ruim perceel, restaurant, speeltuin en doolhof, te kopen. Dit is een mooie en logische volgende stap in het ondernemersleven van Joop. De verkoper van het OG heeft de ondernemer eerder geholpen met de financiering van de vernieuwing van de inventaris en is nu bereid een deel te blijven financieren. Deze financiering wordt achtergesteld bij de lening die via investeerders van NLInvesteert wordt verstrekt.  

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 400.000,= te verstrekken op basis van onder andere een eerste hypotheek op het vastgoed. Daarnaast wordt de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. De looptijd bedraagt 36 maanden, de aflossingen starten in januari 2023 en bedragen EUR 1.666.67,= per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar en de berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 364.000,=.

Op basis van de goede resultaten mag verwacht worden dat de toekomstige kasstroom (ruim) voldoende is om de verplichtingen na te komen. Daarbij is er voldoende ruimte voor kleine investeringen en eventuele tegenvallers. Ook kan de aflossing op de achtergestelde lening worden stopgezet indien de kasstroom onvoldoende is.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.