Leebo Intelligente Bouwsystemen B.V.

Herfinanciering en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

Leebo Intelligente Bouwsystemen B.V.

Doel:

Herfinanciering en werkkapitaal

Ondernemer:

Dhr. C.J. Nieuwenhuis (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,=, waarvan EUR 750.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 200.000,= reeds ingevuld vanuit een NLInvesteert fonds)

Cofinancier:

ABN AMRO Bank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,25% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt afgelost met EUR 15.000,= per maand en een slottermijn van EUR 45.000,=

Zekerheden:

Eerste pandrecht debiteuren en voorraden, tweede pandrecht bedrijfsinventaris, borgstelling EUR 100.000,= van dhr. C.J. Nieuwenhuis, achterstelling lening EUR 500.000,= van dhr. C.J. Nieuwenhuis

Wat vindt NLInvesteert?

Leebo maakt prefab (op maat gemaakte) gevelsystemen, op basis van lichtmetalen frames. Het "oude Leebo" heeft een uniek gevelsysteem ontwikkeld. Door gebruik te maken van het door Leebo zelf ontwikkelde en gepatenteerde Leeframe®, kennen de Leeb- producten vele voordelen ten opzichte van gevels op basis van traditionele- en houtskeletbouw. Naast flexibel in ontwerp zijn de Leebo gevels ook snel te monteren. Bovendien kunnen Leebo producten zowel worden gebruikt in nieuwbouw als in renovatie.

Het oude Leebo heeft een technisch mooi product neergezet, maar is door gebrek aan goed management in 2020 bijna ten onder gegaan. Via een activa-transactie is het bedrijf voortgezet onder ervaren management, dat inmiddels heeft laten zien het huidige Leebo goed te kunnen leiden. Het gaat er nu om de in 2021 ingezette omzet- en groeiontwikkeling vast te houden. Daarvoor is additionele financiering nodig.

De stijgende werkkapitaalbehoefte is tijdelijk ingevuld door privémiddelen en het oprekken van de crediteurentermijn. Binnenkort moet de eerste termijn van de vendorloan betaald worden, die een groot beroep doet op de liquiditeit, terwijl die beter aangewend kan worden voor de groei. Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden om een lening EUR 750.000,= te verstrekken en hierdoor een structurele werkkapitaaloplossing te bieden. Hiermee kan de toekomstige verwachte groei worden ondersteund. De productvoordelen en daardoor de toenemende vraag naar de Leebo producten, zoals ook blijkt uit de goed gevulde orderportefeuille, bieden een goede uitgangspositie om de geplande groei daadwerkelijk te realiseren en daarmee de cashflow te genereren die nodig is om de financiering te bedienen.

De looptijd van de te verstrekken financiering bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 8,25% per jaar. De maandaflossing bedraagt EUR 15.000,=, met een slottermijn van EUR 45.000,=. De berekende uitwinwaarde van de te vestigen zekerheden voor investeerders bedraagt ruim EUR 321.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.