Bedrocan International B.V.

Financiering nieuwe productiefaciliteit Bedrocan Denemarken

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Bedrocan International B.V., Bedrocan Nederland B.V., Bedrocan R&D B.V., Bedrocan Danmark ApS, Bedrocan Canada Ltd.

Doel:

Financiering voor de afronding van de productiefaciliteit en opstart van de productie van Bedrocan in Denemarken

Ondernemers:

Tjalling Erkelens (1956), Jaap Erkelens (1985) en Hans Spits (1979)

Financieringsbehoefte:

EUR 19.750.000,=, waarvan EUR 7.500.000,= te verstrekken via NLInvesteert in 2 tranches:

  • Tranche 1: EUR 5.000.000,= (waarvan EUR 4.000.000,= via het platform van NLInvesteert);
  • Tranche 2: EUR 2.500.000,= te verstrekken door NLInvesteert informals via een Special Purpose Fund (SPF)

Cofinanciers:

Rabobank, NLI Bedrijfsleningenfonds I, NLI Bedrijfsleningenfonds II, Sydbank en Vaekstfonden

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

11,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 250.000,= per kwartaal vanaf 1 juli 2025, pro rata te verdelen over beide tranches. Het restant zal op eindatum ineens worden afgelost

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders in tranche 1 en tranche 2 worden de volgende zekerheden gevestigd:

  • Eerste hypothecaire inschrijving EUR 1.500.000,= Zuidwending 40A te Veendam;
  • 100% verpanding aandelen van de familie Erkelens in Bedrocan International B.V., 100% verpanding aandelen Bedrocan R&D B.V., 100% verpanding aandelen Bedrocan Nederland B.V.;
  • Borgstelling in privé EUR 750.000,= (pro-rata verdeling onder familie Erkelens);
  • Tweede pandrecht op bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraden Bedrocan Nederland B.V., Bedrocan International B.V. en Bedrocan R&D B.V.;
  • Notariële verkoop volmacht Lire 1 te Emmeloord;
  • Op eerste verzoek een notariële verkoop volmacht 16 Upton Road, Toronto, Ontaria Canada;
  • Achterstellingsakte met Rabobank.

Waar investeert u in?

Bedrocan is het enige bedrijf ter wereld dat bewezen in staat is om gestandaardiseerde medicinale cannabis te produceren in overeenstemming met de EU-richtlijnen. Aan de hand van een combinatie van stabiele plantgenetica en geautomatiseerde en gestandaardiseerde innovatieve productietechnieken kan Bedrocan variëteiten kweken die iedere keer opnieuw consistente niveaus aan cannabinoïden bevatten. Eind 2022 heeft Discovery Channel een bezoek gebracht aan Bedrocan, zie hier de reportage.

Het eindproduct van Bedrocan wordt gebruikt als grondstof voor het maken van medicijnen voor bestrijding van chronische pijn, (alternatieve) methode in de behandeling tegen kanker, MS, epilepsie en alcohol- en drugsverslaving.

De grondstof cannabis wordt door Bedrocan geleverd aan de Nederlandse overheid. De overheid zorgt vervolgens voor verkoop en distributie. Bedrocan wil graag de afhankelijkheid van de Nederlandse overheid verlagen en voldoen aan de wereldwijd stijgende vraag naar medicinale cannabis. Daarom breidt Bedrocan dit jaar haar productiecapaciteit uit in Denemarken en heeft ze vorig jaar een investering in een productiefaciliteit in Canada gedaan.

Door tijdelijk lager dan verwachte bestellingen van de Nederlandse overheid in combinatie met hoger dan initieel gebudgetteerde kosten om de faciliteit in Denemarken af te ronden is er bij Bedrocan een financieringsvraag ontstaan. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om in twee tranches via het platform van NLInvesteert EUR 7.500.000,= te financieren.

De eerste tranche bedraagt EUR 5.000.000,=. Hiervan wordt EUR 1.000.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds I en II. Informals financieren de tweede tranche ad EUR 2.500.000,=. De rentevergoeding bedraagt 11,2% per jaar. De looptijd bedraagt 36 maanden. Met deze financiering is Bedrocan in staat om de bouw van de productiefaciliteit in Denemarken af te ronden (momenteel 70% gereed) en de opstart van de productie te financieren.

De verkoop van de productie in Denemarken is voor 50% verkocht aan Fagron. Voor de verkoop van de overige productie is Bedrocan in gesprek met meerdere partijen. Op basis van de gerealiseerde 50% verkoop aan Fagron rekent zich de financieringsaanvraag rond.

Ten behoeve van de investeerders in tranche 1, tranche 2, het NLI BLF I en NLI BLF II worden diverse zekerheden gevestigd. De berekende dekkingspositie bedraagt bij aanvang 5%. Door de overeengekomen aflossing bij Rabobank zal de dekking van de nu reeds overeengekomen zekerheden over 1 jaar groeien naar 39% en over 2 jaar naar een volledig gedekte faciliteit.

Bekijk hieronder de bedrijfsfilm van Bedrocan.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.