Fun2swim B.V.

Overname zwemschool inclusief locatie. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Fun2Swim B.V. en Verzuyd O.G. B.V.

Doel:

Financiering aankoop zwemschool en eigen locatie ten behoeve van groei onderneming

Ondernemer:

Ritchie Zuyderwijk (1991)

Financieringsbehoefte:

EUR 861.000,=, waarvan EUR 561.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Verkoper en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

10,10% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 6.333,33 per maand, het restant (EUR 533.000,=) wordt op einddatum ineens afgelost. Boetevrij aflossen toegestaan na 12 maanden

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen bedrijfspand, eerste verpanding overlijdensrisicoverzekering ondernemer en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer voor EUR 100.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Fun2Swim is een moderne eigentijdse zwemschool en is een begrip in Schiedam en omstreken. Door de unieke lesaanpak, kleine groepjes per instructeur, het werken in thema’s en het toevoegen van veel spelelementen is Fun2Swim vanaf de overname elk jaar in omzet en grootte verdubbeld.

De zwemschool in Schiedam draait zelfstandig, ondernemer houdt zich bezig met het aansturen van de 4 zweminstructeurs en het 'finetunen' van zijn aanpak en het sturen op efficiënte lesroosters en het minimaliseren van wachttijden. Het succes van de zwemschool vertaalt zich in een constante aanwas van nieuwe leerlingen via mond-tot-mondreclame. Fun2Swim huurt de locatie voor haar zwemlessen. De omzet van de onderneming wordt gerealiseerd door verkoop van maandabonnementen, lespakketten of afzonderlijk betaalde privélessen. De maandabonnementen worden geïnd per automatische incasso. Het aantal storneringen is nihil.

Er dient zich een mooie kans aan: de overname van de activiteiten en eigendommen (activa-passiva transactie) van een gevestigde naam in regio Rotterdam. De overname van deze zwemschool biedt als voordelen een extra grote capaciteit, de mogelijkheid tot het uitwisselen van zweminstructeurs, leerlingen, meer keuzemogelijkheden voor ouders qua locatie en tijdstippen, afname van de wachtlijsten op beide locaties door de nieuwe methodiek.

De totale investering voor de overname van alle activa van de zwemschool bedraagt EUR 861.000,=. De ondernemer zelf vult hier EUR 100.000,= van in. De lening via NLInvesteert bedraagt EUR 761.000,= waarvan EUR 100.000,= door zowel de verkoper als het NLI Bedrijfsleningenfonds II wordt ingebracht. Investeerders wordt via het platform van NLInvesteert de mogelijkheid geboden EUR 561.000,= te financieren. De looptijd bedraagt 36 maanden. De rentevergoeding is 10,1% per jaar.

Ten behoeve van de investeerders wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand en eerste pandrecht op de overlijdensrisicoverzekering van de ondernemer. Daarnaast geeft ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 365.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.