Q Watersports

Groeifinanciering / seizoenskrediet

In het kort

Kredietnemer:

Q31 B.V. met eenzijdige hoofdelijke aansprakelijkheid van Dream Big Holding B.V.

Doel:

Groeifinanciering / seizoenskrediet

Ondernemer:

Pleuni Holthausen (1986) en de heer Gertjan Holthausen (1960)

Financieringsbehoefte:

EUR 600.000,= (EUR 200.000,= reeds ingevuld vanuit het NLInvesteert fonds)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,50% per jaar + 20% korting op de aanschaf SUP-board

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

9 maanden

Aflossingsschema:

In 2 termijnen van EUR 300.000,= per 1 september 2022 en 1 oktober 2022

Zekerheden:

Persoonlijke borgstelling ondernemer ad EUR 75.000,= en tweede pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren.

Wat vindt NLInvesteert?

Q Watersports is een jong en dynamisch bedrijf dat een sterke groei doormaakt en actief is op het gebied van de verkoop van SUP (Stand Up Paddle) boards.

In 2021 publiceerden we ook een propositie voor Q Watersports, waarbij er door ruim 120 investeerders een 3-jarige lening van EUR 700.000,= is verstrekt. Hiervan is conform planning EUR 400.000,= aan het eind van het seizoen (2021) afgelost.

Q Watersports laat de afgelopen jaren een mooie omzet ontwikkeling zien, waarbij ondanks extreem hoge containerkosten een prima bedrijfsresultaat wordt behaald. Het bedrijf vervult een groothandelsfunctie en heeft een lage kostenbelading en is daardoor flexibel. Het is een sterk seizoensgebonden bedrijf, waardoor inkoopbeslissingen al in een vroeg stadium moeten worden genomen.

Investeerders via NLInvesteert zijn uitgenodigd om de beoogde financiering te verstrekken tegen een rentepercentage van 8,50% op jaarbasis. Iedere investeerder ontvangt bovendien een korting van 20% bij aanschaf van een SUP board.

Als zekerheid voor de gevraagde financiering geldt verpanding in tweede rang van de inventaris, voorraden en debiteuren. Het eerste pandrecht is verleend aan de investeerders van NLInvesteert uit de eerste lening, welke pro resto nog EUR 300.000,= bedraagt. Aanvullend op de zekerheden wordt door de ondernemer een borgstelling ad EUR 75.000,= afgegeven.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.