ZAC Holding B.V.

Overname exploitatie grandcafé Land van Kokanje te Groningen

1. In het kort

Kredietnemers:

ZAC Holding B.V., B.V. Guusje, B.V. Het Refter, DE GRAAF VAN VLAANDEREN B.V., Finnegan's Apeldoorn B.V., Noble en Wijn B.V. en B.V. Kijff

Doel:

Financiering aankoop inventaris, goodwill en handelsnaam "Land van Kokanje" 

Ondernemers:

Lauren Nobels-de Graaf (1977) en Thomas Nobels (1963)

Financieringsbehoefte:

EUR 550.000,= waarvan EUR 300.000,= via platform NLInvesteert

Cofinanciers:

ING Bank 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,95% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 augustus 2024 zal er maandelijks EUR 5.000,= worden afgelost, het restant zal aan het einde van de looptijd afgelost worden

Zekerheden:

Eerste pandrecht vorderingen, voorraden en inventaris Land van Kokanje, derde pandrecht vorderingen, voorraden en inventaris overige B.V.’s en een gezamenlijke borgstelling groot EUR 100.000,= van beide ondernemers

Waar investeert u in?

ZAC Holding B.V. betreft een samenwerking van het horeca echtpaar Nobels-de Graaf. Deze bestaande klant van NLInvesteert exploiteert op dit moment al vier verschillende horecazaken in Apeldoorn en Zwolle. In het historische centrum van Groningen neemt relatie de horeca exploitatie van grandcafé Land van Kokanje over. Het gehuurde pand zal beperkt intern verbouwd worden. De handelsnaam zal ongewijzigd blijven.  

Aanleiding van de aankoop en verbreding van de horeca-activiteiten is het bereiken van schaalvergroting. De resultaatontwikkeling van de bedrijven is positief. Beide ondernemers zijn zeer ervaren en hebben bewezen ook in economisch minder goede tijden goede horeca-concepten te kunnen ontwikkelen. De financieringslasten van de nieuwe financiering kunnen uit de bestaande cashflow worden voldaan. 

De aankoop van grandcafé Land van Kokanje leidt tot een kredietbehoeft van EUR 550.000,=. Naast een eigen inbreng en financiering door de huisbank wordt investeerders de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 300.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 36 maanden. De rentevergoeding bedraagt 8,95% per jaar. De aflossingen starten in augustus 2024 en bedragen EUR 5.000,= per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden.

Ten gunste van investeerders wordt er eerste en derde pandrecht op de inventaris, voorraad en vorderingen gevestigd. Daarnaast commiteren ondernemers zich privé door een gezamenlijke borgstelling groot EUR 100.000,= af te geven. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 211.000,= (70%).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.