Fairwater Trading B.V.

Werkkapitaalfinanciering voor groei onderneming.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Fairwater Trading B.V.

Doel:

Uitbreiding werkkapitaal voor groei

Ondernemer:

Sytze Van Veen (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 750.000,=, waarvan EUR 600.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Debitroom en Boozt24 (bestaand) en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Laag risico (2 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing in twee keer. EUR 375.000 op 1-4-2025 en restant ad EUR 375.000,= op einddatum uit hoofde van herfinanciering.

Zekerheden:
  • Tweede pandrecht voorraden;
  • Tweede pandrecht inventaris;
  • Borgtocht de heer Van Veen groot EUR 200.000,=;
  • Eerste pandrecht op een deel van het debiteurensaldo;
  • Hoofdelijk medeschuldenaarstelling Van Veen Holding B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

Fairwater is een groothandel en logistieke partner, gespecialiseerd in de in- en verkoop van partijgoederen. De ingekochte partijen worden doorverkocht aan retailers (B2B) en men heeft een eigen B2C e-commerce kanaal. De toegenomen noodzaak voor de consument om op zoek te gaan naar aanbiedingen en voordeeltjes heeft ertoe geleid dat de omzetten en rentabiliteit van Fairwater de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen.

Om de verdere verwachte groei te kunnen faciliteren is er behoefte aan aanvullend werkkapitaal ter hoogte van EUR 750.000,=. Het NLI Bedrijfsleningenfonds II draagt hiervan EUR 150.000,= bij en investeerders wordt via het platform de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 600.000,= te verstrekken. 

De looptijd van de lening bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding 9,2% per jaar. De helft van de lening wordt afgelost op 1 april 2025, het restant op de einddatum.

Ondernemer heeft een goed trackrecord. De rentabiliteit is, gemeten aan de vrij beschikbare cashflow na kredietverlening, voldoende voor de betaling van rente en aflossing.

Ten behoeve van investeerders en het BLF II wordt een pandrecht gevestigd op voorraad, inventaris en een deel van het debiteurensaldo. Daarnaast verbindt de personal holding van de heer Van Veen zich hoofdelijk mee en committeert de ondernemer zich middels een borgtocht van EUR 200.000,=.

Investeren kan maandag 2 oktober vanaf 10:00 uur.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.