BN IT Group B.V.

Doorontwikkeling van apparatuur en software (telemonitoring) voor o.a. diabetes- en trombosepatiënten. Tranche II.

In het kort

Kredietnemers:

BN IT Group B.V., BN IT Services B.V., BN IT Equipment B.V. en Nationaal E-Health Centrum B.V.

Doel:

Investeringsfaciliteit voor apparatuur en software (tranche II)

Ondernemer:

Roland Notermans (56 jaar), Hans Liefers (58 jaar) en Reinout van Buuren (55 jaar)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.099.000,=, waarvan EUR 1.700.000,= via platform NLInvesteert in 2 tranches;
  • Tranche 1 EUR 800.000,= (met ingang van 1 januari 2023 verstrekt);
  • Tranche 2 EUR 900.000,=.

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds II en obligatiehouders

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente en aflossing:

Per maand 

Looptijd:

43 maanden

Aflossingsschema:

Op 1 januari 2024 starten de aflossingen. In 2024 wordt EUR 250.000,= per jaar afgelost, in 2025 EUR 750.000,= en in 2026 EUR 1.000.000,= per jaar

Zekerheden:

Eerste pandrecht IP, tweede pandrecht bedrijfsuitrusting en debiteuren en een persoonlijke borgstelling van beide groot-aandeelhouders elk groot EUR 200.000,= (reeds gevestigd)

Wat vindt NLInvesteert?

BN IT Group B.V. is een gevestigde onderneming met een bewezen trackrecord in digitale zorgoplossingen. De kracht van de onderneming ligt in het analyseren en efficiënter maken van zorgprocessen. Behalve dat patienten meer autonomie ervaren en hun eigen gezondheid beter kunnen monitoren, levert BN IT Group B.V. met haar telemonitoring een belangrijke bijdrage in de beheersing van de zorgkosten.

Zo heeft BN IT Group B.V. een monitoringsinstrument ontwikkeld voor trombosepatienten die tevens wordt ingezet door de Nationale Trombose Dienst. Een vergelijkbare oplossing wordt nu geintroduceerd voor mensen met diabetes.

Met behulp van digitale zorg kan EUR 18 miljard aan zorgkosten worden bespaard in 2030 waarvan EUR 3,1 mijard met behulp van telemonitoring. BN IT Group B.V. heeft hierin een bewezen track record en draagt hier met haar monitoringsoplossing voor diabetes weer op een nieuwe manier aan bij. De onderneming heeft goede relaties in de zorgketen, van zorgverzekeraars tot artsen en specialisten. Dit is essentieel omdat alle verandering in de zorgsector gedragen moet worden door vertegenwoordigers uit de sector.

In totaal bedraagt de financieringsbehoefte EUR EUR 3.099.000,=. Met ingang van 1 januari 2023 is via NLInvesteert een eerste financiering ad EUR 1.000.000,= verstrekt. Nu wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen in de aangekondigde tweede tranche van EUR 900.000,=. De looptijd bedraagt 43 maanden. De rentevergoeding bedraagt 8,9% per jaar. Ten behoeve van de Investeerders en het NLI BLF II is reeds een eerste pandrecht gevestigd op het IP en een tweede pandrecht op de bedrijfsuitrusting en debiteuren. Bovendien hebben beide grootaandeelhouders een persoonlijke borgtocht van EUR 200.000,= afgegeven.

Investeren kan vrijdag 12 mei vanaf 10:00 uur, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.