Tann Team B.V.

Financiering overname ZOODYG B.V. (3 tandartspraktijken)

In het kort

Kredietnemers:

Tann Team B.V., ZOODYG B.V.

Doel:

Financiering overname ZOODYG B.V. met 3 tandartspraktijken

Ondernemer:

Yasin Caria

Financieringsbehoefte:

EUR 2.033.000,= , waarvan EUR 500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Rabobank en een NLI-Fonds

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaande saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 1 januari 2023 en bedragen EUR 8.333,33 per maand. Het restant wordt uiterlijk op einddatum afgelost.

Zekerheden:

Eerste pandrecht aandelen ZOODYG B.V. en borgstelling ondernemer ad EUR 250.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Tann Team wil bijdragen aan het behoud en verdere uitbouw van goede tandheelkundige zorg in Nederland. Tann Team gelooft in een verdere schaalvergroting in de markt waardoor een hogere kwaliteit van zorg geboden kan worden en waardoor op een efficiëntere manier voldaan kan worden aan de toenemende regelgeving en werkdruk. De ambitie is om door middel van overnames als tandartsketen uit te breiden. De actuele overname van drie praktijken in Amsterdam is de eerste stap in het realiseren van deze ambitie. Uit deze overname vloeit een financieringsbehoefte van EUR 2.033.000,= voort.

De financieringsbehoefte wordt ingevuld middels een zorgvuldig opgezette cofinanciering waarvan de regie ligt bij NLInvesteert. De ruim twee miljoen wordt gefinancierd middels een eigen inbreng van de aandeelhouders van EUR 100.000,=, een achtergestelde lening van de verkoper van EUR 533.000,= en een bancaire lening van EUR 700.000,=. Investeerders via NLInvesteert (fonds en platform) krijgen de mogelijkheid om middels een lening het laatste deel van in totaal EUR 700.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 9% per jaar.

De onderneming kent een constant verloop van de kasstroom. Rente- en aflossingsverplichtingen kunnen hieruit goed worden opgebracht.Ten gunste van de investeerders geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 250.000,= af. Daarnaast worden de aandelen ZOODYG B.V. verpand. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden is bij aanvang nihil.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.