Bangroep Vastgoed Exploitatie B.V.

Brugfinanciering vastgoedontwikkeling.

In het kort

Kredietnemer:

Bangroep Vastgoed Exploitatie B.V.

Doel:

Herfinanciering ABN AMRO Bank

Ondernemer:

Theo Mulder

Financieringsbehoefte:

EUR 6.563.750,=, waarvan EUR 6.000.000,= via investeerders NLInvesteert (fonds+platform).

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% per jaar, namelijk: 6,2% p.j. (maandelijks uit te keren) en een slotvergoeding van 0,15% p.m. (uit te keren bij aflossing).

Kosten administratie & informatie: 0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo.

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt ineens afgelost uit herfinanciering.

Zekerheden:

Eerste hypotheek, verpanding inventaris, voorraden, vorderingen en huurpenningen, borgstelling ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Theo Mulder heeft met zijn Autobedrijf Bangarage, de gelegenheid om vastgoed (Grutterij 7-9, Amstelveen) te transformeren van een bedrijfspand naar een appartementencomplex met een commerciële plint​.

Het vastgoedontwikkelingsproces is al ver gevorderd. Bangarage bezit een aantal bedrijfslocaties op met name het bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen. De transformatie van dit bedrijventerrein tot een woonomgeving is al in gang gezet en lijkt onomkeerbaar. De verwachting t.a.v. de benodigde omgevingsvergunning ten behoeve van voorliggende vastgoedontwikkeling is dan ook positief. De vraag naar woningen in de regio Amstelveen / Amsterdam blijft groot en de gemeente Amstelveen heeft een belang bij ontwikkeling van deze woningen. De gemeente Amstelveen heeft een duidelijk commitment afgegeven om woningen in Legmeer te realiseren in samenwerking met Bangarage en andere partijen.

Het is zeer waarschijnlijk dat middels forward funding EUR 75.000.000,= zal worden uitgekeerd na afgifte van de omgevingsvergunning. Deze forward funding geeft de gelegenheid om de financiering af te lossen. De verkoop van een van de andere bedrijfspanden (Kollenbergweg) is een volgende optie om een tijdige aflossing zeker te stellen.

Om de vastgoedtransformatie mogelijk te maken is er behoefte aan een brugfinanciering van minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. Deze financiering kent een goede dekking. De Loan-to-Value (leensom als percentage van de waarde van het onderpand) is 52% op de huidige situatie "as is".

Investeerders wordt op basis van eerste hypotheek, de mogelijkheid geboden een lening van EUR 2.500.000,= te verstrekken. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd en 0,15% per maand wordt opgerold en bij einde looptijd wordt betaald.

Naast een hypotheek (eerste in rang) op het vastgoed zullen de inventaris en de debiteuren van BG Beheer, alsmede de huurpenningen in BG Vastgoed, worden verpand. Bovendien geeft ondernemer Mulder een materiele borgstelling af van EUR 500.000,=. De totale dekking op basis van uitwinwaarde van deze zekerheden bedraagt ruim EUR 9.800.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.