Zasco B.V.

Financiering overname voorraad (tranche II).

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Zasco B.V., Agropa B.V. en Dutch Agro Services B.V.

Doel:

Financiering overname voorraad (tranche II)

Ondernemers:

Gert-Jan de Groot (1970), Robbert Zwaan (1989) en uittredende ondernemer Laurens Zwaan (1957)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.200.000,=, via het platform van NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

11,55% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

39 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 3 maanden, voor het eerst in oktober 2023 en bedragen EUR 33.333,33 per maand
Zekerheden:

Hoofdelijke aansprakelijkheid Benaja Holding B.V., tweede pandrecht inventaris, debiteuren en voorraden. borgstellingen Abundant B.V. en Zion B.V. middels verpanding EUR 50.000,= per entiteit aan liquide middelen (te storten op geblokkeerde rekening bij NLInvesteert). Achterstelling leningen ondernemers jegens investeerders.

Wat vindt NLInvesteert?

Zasco is een Nederlandse handelsonderneming die handelt in groente- en landbouwzaden en kunstmest. Hiermee levert Zasco een belangrijke bijdrage aan de wereld voedselvoorziening. Begin dit jaar heeft u al kennis kunnen maken met Zasco vanwege de succesvolle funding van een lening van EUR 1.000.000,= voor de financiering van aanvullend werkkapitaal en een deel van een overnametransactie. Het restant van de betaling voor de overname van voorraad wordt per heden verwacht.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 1.200.000,= te verstrekken om de laatste betaling inzake de overname van de voorraad mogelijk te maken. De looptijd van de lening bedraagt 39 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. De eerste aflossing van EUR 33.333,33 zal daardoor plaatsvinden in oktober 2023. De rentevergoeding op deze lening bedraagt 11,55% per jaar.

De betaalcapaciteit van de onderneming is ruim voldoende om aan alle (financierings)verplichtingen te voldoen. Zasco is met haar winstgevendheid een gezonde onderneming. Ondanks dat door de corona perikelen het reizen de afgelopen jaren moeilijker is geweest, heeft Zasco ook in die jaren mooie resultaten laten zien. In 2022 is de omzet hard gegroeid en door o.a. de overname van Pop Vriend, is de verwachting dat de omzet in 2023 verder door zal groeien naar een niveau EUR 30.000.000,=.

In totaal hebben aandeelhouders en informals een substantiële financiële bijdrage geleverd aan de overname. Zij tonen hiermee een grote mate van commitment. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 100.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.