Suyderland Venrode B.V.

Overbruggingsfinanciering herontwikkeling kantoorpand te Heerlen naar koopappartementen en te verhuren kantoorruimte. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Suyderland Venrode B.V.

Doel:

Overbruggingsfinanciering herontwikkeling kantoorpand in Heerlen naar 19 koopappartementen en te verhuren kantoorruimte

Ondernemer:

Marc Janssen (1970)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.250.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

n.v.t.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,30% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

3 tot 12 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing uit verkoop appartementen, restant op einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het betreffende vastgoed te Heerlen (LTV 58%), eerste pandrecht huur- en verzekeringspenningen en een zakelijke borgstelling van Suyderland Holding II B.V. van EUR 250.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Suyderland Venrode bestaat sinds 1985 en is te typeren als een commerciële vastgoedbelegger met een langjarige beleggingshorizon. Voor Suyderland Venrode staat het ontwikkelen van waarde voor de huurders, de omgeving en de belegger centraal. Waarde niet alleen in de financiële zin, ook de sociaal-maatschappelijke waarde telt; het verbeteren van de leefomgeving. 

Suyderland is actief op de Nederlandse vastgoedmarkt. Het betreft een betrouwbare speler met ruime kennis en ervaring, waarbij de focus ligt op op het optimaliseren van bestaand vastgoed en het uitbreiden van de portfolio met nieuwe renderende vastgoedbeleggingen. Werkgebied is Midden- en Zuid-Nederland. Men kent de lokale markten, heeft goede contacten en werkt nauw samen met betrokken partijen, zoals kopers, huurders, gemeenten en centrummanagement.

Suyderland Venrode is zeer actief in de gemeente Heerlen. Als initiatiefnemer en door een intensieve samenwerking met de gemeente en diverse andere marktpartijen heeft Suyderland een stevige stem gehad bij de plannen voor herinrichting en upgrading van de Promenade II. In dit gebied is eerder dit jaar een ander project van Suyderland gefinancierd door investeerders van NLInvesteert. Direct om de hoek van Promenade II gelegen, aan de rand van het winkelcentrum van Heerlen, is Suyderland bezig met het ombouwen van een leegstaand kantoorgebouw. De noodzakelijke omgevingsvergunning is onherroepelijk. De naam van het complex wordt ‘Ferenius’.

Aan NLInvesteert wordt gevraagd een overbruggingsfinanciering van EUR 2.250.000,= te organiseren voor de herfinanciering van een expirerende lening, een bouwdepot voor de modernisering van de gedateerde kantoorruimte en tevens voorfinanciering van de bouwkosten van de nog onverkochte appartementen. Investeerders krijgen de mogelijkheid dit te financieren via het platform van NLInvesteert worden verstrekt. De looptijd bedraagt 3 tot maximaal 12 maanden, de rentevergoeding 8,30% per jaar. De financiering wordt grotendeels afgelost uit hoofde van verkoop van appartementen. Na juridische levering van de eerste 10 verkochte appartementen wordt reeds EUR 500.000,= afgelost. Bij oplevering van het gemoderniseerde kantoor wordt uiterlijk per 1 mei 2024 een herfinanciering gearrangeerd. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 2.828.000,= (exclusief borgstelling).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.