Kinderopvang At Home

Financiering aankoop bedrijfspand met woning. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemers:

Kinderopvang At Home B.V. en Kinderopvang At Home Entreprises B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand in combinatie met woning ten behoeve van opening nieuwe vestiging

Ondernemer:

Mireyna Richardson (1990)

Financieringsbehoefte:

EUR 940.000,= waarvan EUR 640.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

NLI-Fonds

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,5% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

28 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 1 januari 2023 en bedragen EUR 8.333,33 per maand, het restant zal op de einddatum afgelost worden

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen pand, eerste pandrecht debiteuren/voorraad/inventaris en overlijdensrisicoverzekering (minimaal EUR 250.000,=) en hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Kinderopvang At Home biedt educatieve kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar. At Home is voor kinderen een vertrouwde plek waar aandacht, warmte, liefde en plezier de basis vormen voor hun ontwikkeling.

Drijvende kracht achter Kinderopvang At Home is Mireyna Richardson (1990). In 2011 is zij At Home gestart als gastouderopvang. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid naar een succesvolle kinderopvang met 32 kinderen.

At Home heeft nu een huurlocatie in Spijkenisse en krijgt met de aankoop van een mooi combinatiepand (bedrijf/woning), Groenoordweg 8 en 10 in Spijkenisse, de kans om een tweede locatie te starten.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 890.000,= te verstrekken om de tweede locatie aan te kunnen kopen, op basis van een eerste hypotheek op het vastgoed (marktwaarde EUR 750.000,=). De looptijd bedraagt 28 maanden, de eerste 4 maanden zijn aflossingsvrij. Daarna wordt de lening afgelost met EUR 8.333,33 per maand en het restant op einddatum door bancaire herfinanciering. De rentevergoeding bedraagt 8,5% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 620.000,= (circa 70% van de leensom).

Deze propositie is op basis van de cashflow goed financierbaar; rente- en aflossingsverplichtingen kunnen goed worden opgebracht. Er is bewust voor een looptijd van slechts 28 maanden gekozen met een relatief hoge aflossingsverplichting. Zodra de loan-to-value lager is en de onderneming haar begroting waarmaakt, zal een bank bereid zijn te financieren tegen scherpere condities. De verwachting is dat deze beoogde herfinanciering na twee jaar geeffectueerd kan worden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.