OCA B.V.

Financiering aankoop bedrijfspand met woning

In het kort

Kredietnemer:

OCA B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand met woning

Ondernemer:

P. Wermink (1974)

Financieringsbehoefte:

EUR 531.000,=, waarvan EUR 500.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

Binnen 2 maanden wordt EUR 70.000,= afgelost. Vervolgens starten de reguliere aflossingen na 6 maanden, deze bedragen EUR 1.000,= per maand. Het restant wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering
Zekerheden:

Eerte hypotheek, tweede pandrecht op activa en een borgstelling van de ondernemer

Wat vindt NLInvesteert?

OCA B.V. (hierna OCA) is specialist in de kalkzandsteenbouw. Naast gespecialiseerd advies, voert de onderneming een groothandel en heeft zij een lijmbedrijf, voor het verlijmen van kalkzandsteenblokken.

Door haar innovatieve en praktische kijk op de markt, heeft OCA een aantal producten/hulpmiddelen ontwikkeld die toonaangevend zijn in de sector. Vanuit de adviesrollen van ondernemer Wermink, heeft hij een duidelijke stem in de sector en wordt er vaak een beroep gedaan op zijn expertise.

De onderneming is groeiende en er is behoefte aan een grotere bedrijfsruimte. In Assen heeft men een passend bedrijfspand met woning aangekocht en NLInvesteert is betrokken om de financiering te begeleiden.

Het op dit moment nog niet mogelijk de gehele financiering bancair onder te brengen. NLInvesteert heeft Wermink geadviseerd de aankoop in eerste instantie via investeerders van NLInvesteert te financieren en toe te werken naar een bancaire herfinanciering in 2023. Dan is verdere groei gerealiseerd en is de verwachting dat de lening van investeerders via NLInvesteert bancair geherfinancierd kan worden.

De nu voorliggende financieringsvraag aan investeerders bedraagt EUR 500.000,=. Investeerders wordt een eerste hypotheekrecht als zekerheid geboden. Binnen 2 maanden wordt EUR 70.000,= afgelost, waardoor de loan-to-value daalt naar 78%. De rentevergoeding bedraagt 7% per jaar.

NLInvesteert blijft betrokken bij de ondernemer voor advies en monitoring van de groei en ontwikkelingen. Ook zal zij actief ondersteunen bij de bancaire herfinanciering in 2023.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.