Sempergreen B.V.

Gedeeltelijke herfinanciering en werkkapitaal. Volledige dekking o.b.v. zekerheden.

1. Investeringskans in het kort 

Kredietnemers:

Sempergreen B.V., Van Garderen Beheer B.V., NSR OG Beheer B.V., Sempergreen Beheer B.V., Sempergreen Nurseries Holding B.V., Sempergreen Trade Holding B.V., Sempergreen Vertical Systems Holding B.V., Sempergreen International B.V., SG Nederland Kwekerijen B.V., SG Vertical Kwekerijen B.V. Sempergreen B.V., Sempergreen Vertical Systems B.V., SG Products B.V.

Doel:

Gedeeltelijke herfinanciering huisbank en financiering werkkapitaal

Ondernemer:

Corné van Garderen (1977)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.000.000,=, waarvan EUR 2.500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

8,75% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Tot 1 april 2024 is de lening aflossingsvrij, daarna lineaire aflossing

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het onroerend goed, tweede pandrecht vorderingen, bedrijfsinventaris en voorraden, persoonlijke borgstelling ondernemer van EUR 300.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Sempergreen levert wereldwijd kwaliteitsproducten voor groene daken, groene gevels en kant-en-klare bodembedekking. Het is de ambitie van het bedrijf om de wereld groener te maken. 

Afnemers zijn directe verwerkers (hoveniers/dakdekkers), tussenhandel (tuincentra/webshops), projectontwikkelaars en leveranciers van daksystemen. Sempergreen is in Nederland en omliggende landen onbetwist marktleider.

Sempergreen zoekt financiering ten behoeve van werkkapitaal en een gedeeltelijke herfinanciering van de bank. Deze financiering is achtergesteld bij de doorlopende faciliteit van de bank. De huisbank zal ook richting de toekomst een belangrijke rol in de financiering van de onderneming blijven spelen.

Aan investeerders wordt via NLInvesteert de kans geboden om een lening van in totaal EUR 2.500.000,- te verstrekken, ten behoeve van de gedeeltelijke herfinanciering en het extra werkkapitaal. De looptijd van de lening bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 8,75% per jaar. Aflossing vindt lineair plaats in de laatste drie jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. Ten gunste van de investeerders wordt tweede pandrecht gevestigd op de activa van de Sempergreen-groep. Op het bedrijfspand wordt een tweede hypotheek gevestigd en de ondernemer geeft een borgstelling af van EUR 300.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 3.600.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.