Sempergreen B.V.

Overname tijdelijke groeifaciliteit huisbank en werkkapitaal. Volledige dekking o.b.v. zekerheden.

1. Investeringskans in het kort 

Kredietnemers:

Sempergreen B.V., Van Garderen Beheer B.V., NSR OG Beheer B.V., Sempergreen Beheer B.V., Sempergreen Nurseries Holding B.V., Sempergreen Trade Holding B.V., Sempergreen Vertical Systems Holding B.V., Sempergreen International B.V., SG Nederland Kwekerijen B.V., SG Vertical Kwekerijen B.V. Sempergreen B.V., Sempergreen Vertical Systems B.V., SG Products B.V.

Doel:

Overname tijdelijke groeifaciliteit huisbank en werkkapitaal

Ondernemer:

Corné van Garderen (1977)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.000.000,=, waarvan EUR 2.500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,75% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Tot 1 april 2024 is de lening aflossingsvrij, daarna lineaire aflossing

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het onroerend goed, tweede pandrecht vorderingen, bedrijfsinventaris en voorraden, persoonlijke borgstelling ondernemer van EUR 300.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Sempergreen levert wereldwijd kwaliteitsproducten voor groene daken, groene gevels en kant-en-klare bodembedekking. Er is een sterk groeiende vraag naar de producten van Sempergreen waardoor de omzet in de laatste jaren eveneens hard is gegroeid. Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de omzet verwacht.

In Nederland is Sempergreen onbetwist marktleider met diverse spraakmakende opdrachten waaronder de dakbedekking van het nieuwe hoofdkantoor van Triodos. Het is de ambitie van Sempergreen om de wereld groener te maken.

Afnemers zijn directe verwerkers (hoveniers/dakdekkers), tussenhandel (tuincentra/webshops), projectontwikkelaars en leveranciers van daksystemen.

Om de groei van Sempergreen te faciliteren heeft Rabobank een tijdelijke verhoging van de rekening-courant faciliteit toegestaan. Sempergreen vraagt nu om herfinanciering hiervan en tevens aanvullend werkkapitaal. Deze financiering is in tweede verband naast de doorlopende faciliteit van de huisbank. De huisbank spreekt nadrukkelijk haar vertrouwen uit en zal ook richting de toekomst een belangrijke rol in de financiering van de onderneming blijven spelen.

Aan investeerders wordt via NLInvesteert de kans geboden om een lening van in totaal EUR 3.000.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding is 8,75% per jaar. Aflossing vindt lineair plaats in de laatste drie jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. 

Ten gunste van de investeerders wordt een tweede hypotheek op het bedrijfspand in Odijk gevestigd. Tevens een tweede pandrecht op de overige activa van Sempergreen. Bovendien geeft de ondernemer een borgstelling af van EUR 300.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruimt EUR 3.600.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.