Renovita Realty B.V.

Financiering aankoop en verbouwing bedrijfspand in Dordrecht. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Financiering aankoop en verbouwing bedrijfspand in Dordrecht

Ondernemer:

Erik Akhabekyan (1982) en Aren Galstian (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.050.000,=, waarvan EUR 930.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 530.000,= nu t.b.v. de aankoop en rond 1 oktober 2022 een tweede tranche ad EUR 400.000,= t.b.v. de verbouwing)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

12 tot maximaal 18 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek.

Wat vindt NLInvesteert?

De twee ervaren ondernemers hebben samen in Renovita Realty inmiddels succesvol een 40-tal onroerend goed projecten, vooral in de regio in en rond Rotterdam/Den Haag afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord in hun branche en een goede kijk op de markt. Ze werken hierin samen met verschillende lokale makelaars. Er is veel vraag naar opgeknapte woningen en appartementen in de Randstad; Rotterdam en Den Haag hebben een grote aantrekkingskracht. Vrijwel alle appartementen zijn weer verkocht met een goed rendement.

Ondernemers willen ook de komende jaren 5 á 6 projecten per jaar realiseren, waarbij hun focus vooral op en rond Rotterdam en Den Haag ligt.

Deze keer hebben de ondernemers een zakelijk pand in Dordrecht gekocht. Het doel is om dit pand te splitsen en te verbouwen tot 6 aparte casco bedrijfsunits van circa 150m2. Vervolgens zal worden besloten of het object eigendom blijft en verhuurd wordt of dat het (in delen) verkocht gaat worden. De splitsingsvergunning is reeds aangevraagd en men verwacht voor september 2022 uitsluitsel.

Sinds 2017 heeft NLInvesteert een goede relatie met deze 2 ondernemers. Ze hebben inmiddels een 40-tal panden aangekocht en verbouwd en 34 verkocht (3 verhuurd en 3 worden er nog verbouwd). Hiervan zijn sinds medio 2017 13 panden met financiering via NLInvesteert aangekocht, verbouwd en weer verkocht. Op een enkele noodzakelijke verlenging van de looptijd van een lening, zijn de gemaakte afspraken steeds correct nagekomen.

Investeerders krijgen de mogelijkheid een lening van EUR 530.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt maximaal 18 maanden. De rentevergoeding is 8% per jaar. Ten gunste van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand. In september volgt een vervolgaanvraag van EUR 400.000,=, ten behoeve van de verbouwing.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.