Stichting VROG

Financiering nieuw Urban Sports Center in Amsterdam

In het kort

Kredietnemer:

Stichting VROG

Doel:

Financiering nieuw Urban Sports Center in Amsterdam

Ondernemer:

Peter de Jong

Financieringsbehoefte:

EUR 1.380.000,=, waarvan EUR 670.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

51 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt vanaf 1 april 2022 in 48 maanden afgelost.

Zekerheden:

Eerste pandrecht huurdersinvesteringen, bedrijfsinventaris en vorderingen.

Wat vindt NLInvesteert?

VROG wil als urban sports onderneming een bijdrage leveren aan het bewegingsonderwijs en een gezonde levensstijl in Amsterdam. VROG biedt begeleide sportmogelijkheden in het centrum van Amsterdam en heeft een breed aanbod van gezonde voedingsmiddelen. VROG heeft ruim vierhonderd leden.

VROG kan op een nieuwe locatie aan het Mr Visserplein verdere groeistappen maken. Op de nieuwe locatie kan de omzet sterk worden vergroot door groei van het aantal leden en het organiseren van meer events. De nieuwe locatie biedt veel meer ruimte zodat meer mensen tegelijkertijd verschillende sporten kunnen beoefenen. Ondernemer Peter de Jong en zijn team hebben aantoonbaar de nodige competenties om dit te realiseren.

Voor de inrichting van de nieuwe locatie en vereiste bouwkundige aanpassingen is er een financieringsbehoefte van EUR 1.380.000,=. De ondernemer brengt zelf EUR 250.000,= in. Fitraco (gespecialiseerde financier in de leisure sector) verstrekt een financiering van EUR 280.000,= middels lease. Daarnaast geldt er een substantiele bijdrage vanuit subsidie en eigen liquide middelen.

Aan investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een financiering van EUR 670.000,= te verstrekken tegen een rente van 9%. De lening wordt afgelost in 48 maandelijkse termijnen vanaf 01-04-2022.

Ten behoeve van de investeerders worden de huurdersinvesteringen, de bedrijfsmiddelen en de debiteuren verpand. De gezamenlijke uitwinwaarde hiervan wordt geschat op EUR 242.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.