Soly International B.V. (tranche 7)

Financieren leaseportefeuille Soly SA

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Soly International B.V.

Doel:

Financiering leaseportefeuille Soly SA

Ondernemer:

Patrick en Milan van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 663.000,= waarvan EUR 400.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,55% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 5.208,33 per maand, het restant wordt op de einddatum afgelost

Zekerheden:

  • Verpanding aandelen van Soly International B.V., Soly SA Lease Ltd., Soly South Africa Ltd. en Soly SA Projects Ltd.;
  • Eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, vorderingen, banksaldi en verzekeringsgelden van Soly SA Lease Ltd., Soly South Africa Ltd. en Soly SA Projects Ltd.;
  • Mede hoofdelijke aansprakelijkheid van Soly SA Lease Lt.d, Soly South Africa Ltd. en Soly SA Projects Ltd.;
  • Borgstelling van Soly Holding B.V. van EUR 62.500,=

Wat vindt NLInvesteert?

Soly is in 2013 opgericht (onder de naam Enie.nl – rebranding in 2023) door de broers Patrick (31) en Milan (29) van der Meulen met de missie om zonne-energie voor iedereen beschikbaar te maken. Soly verkoopt en verhuurt zonne-energie installaties aan consumenten en bedrijven in Nederland, Zuid-Afrika (sinds 2019), België en sinds kort Duitsland.

Soly is een missie gedreven en sociale onderneming. Sinds 2018 bezit Soly het prestigieuze en international BCorp certificaat. B Corps staan bekend om hun hoge sociale impact en balans tussen winst, maatschappelijke impact en het goed voor alle stakeholders zoals klanten, medewerkers en leveranciers. Daarnaast zijn Patrick en Milan betrokken bij het Climate Reality Project van voormalig Vicepresident van de Verenigde staten Al Gore.

De Soly groep ontwikkelt zich sterk. Met het toetreden van nieuwe (minderheids)aandeelhouders in 2022 is volop ingezet op Europese groei. Op de Nederlandse markt viert Soly dit jaar haar 10-jarige jubileum en behoort zij tot de grootste spelers. In 2022 is Soly ook gestart met verkoop in België en Duitsland. Voor de tweede helft van 2023 is de introductie in het Verenigd Koninkrijk gepland. Soly begroot voor de gehele groep in 2023 een omzet van circa EUR 100 miljoen. De resultaten tot en met april 2023 geven vertrouwen in het realiseren van dit ambitieuze doel.

Dit betreft een nieuwe financiering ten behoeve van de leaseportefeuille die Soly opbouwt in Zuid Afrika. Met de nu gevraagde financiering wordt een start gemaakt met de bouw van een nieuw mandje projecten en herhaalt zich deze cyclus. De eerdere projecten lopen volgens verwachting en de verplichtingen worden zonder problemen nagekomen.

Aan investeerders van NLInvesteert de mogelijkheid geboden een lening van EUR 400.000,= te verstrekken. Deze lening kent een looptijd van 36 maanden, de rentevergoeding bedraagt 8,55% per jaar. De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 5.208,33 per maand, het restant van ongeveer EUR 344.000,= wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering.

Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit overzichtelijk. Voor het beschikbaar stellen van een tranche vindt er bovendien controle plaats op de kwaliteit van de klant van Enie SA en de aanwezigheid van alle onderliggende contracten. Soly en NLInvesteert hebben hiertoe een gezamenlijke dataroom ingericht.

Investeren kan vanaf vrijdag 2 juni 2023 om 10.00 uur, mits u volledig bent geregistreerd bij NLInvesteert.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.