Volta Energy B.V.

Groeifinanciering leverancier van groene mobiele energie oplossingen

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemers:

Volta Energy B.V., Volta Energy Verhuur B.V. en Volta Energy Deutschland GmbH

Doel:

Financiering groei (bouw mobiele zon aggregaten, hierna genoemd Volta’s)

Ondernemers:

Roel Bleumer (1995) en Luc Bleumer (1997)

Financieringsbehoefte:

EUR 4.000.000,=, te verstrekken in 2 delen:

  • Lening I: EUR 2.000.000,=, maart/april 2024 te verstrekken;
  • Lening II: EUR 2.000.000,=, in juni 2024 te verstrekken.

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds II, Rabo Lease (bestaande) en Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

10,95% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 28.125,= per maand vanaf 1 april 2025. Het restant zal op eindatum ineens afgelost worden. Na 24 maanden is boetevrije aflossing toegestaan 

Zekerheden:

Tweede pandrecht op bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraden

Waar investeert u in?

Volta energy B.V, is in 2017 door de broers Bleumer opgericht. Door deelname van de broers aan het TV programma “Dragon’s Den” is in 2020 Orange Wings als investeerder toegetreden. Het bedrijf maakt sindsdien een stormachtige groei door. 

Volta biedt een totaaloplossing in mobiele energievoorziening. Veel bedrijven gebruiken nog steeds vervuilende dieselaggregaten. Volta Energy biedt deze ondernemingen de mogelijkheid om met behulp van Volta’s off grid groene energie op te wekken en te gebruiken en daarmee de CO2 uitstoot te beperken en beter te voldoen aan duurzaamheidscriteria. Met innovaties (zoals het toepassen van fuel cell technologie) probeert het bedrijf de uitstoot verder te beperken.

De onderneming levert Energy-as-a-Service en verhuurt de Volta’s voor een all-in prijs. Volta heeft per ultimo 2023 ruim 266 Volta systemen gefabriceerd en beschikbaar voor verhuur. 

Volta heeft zich ten doel gesteld om in 2024 de omzet te verdrievoudigen en daarbij een stevig EBITDA-resultaat te realiseren. Deze versnelde opschaling moet ertoe leiden dat Volta een stevige positie in de markt voor schone mobiele energie krijgt. Om deze groei te faciliteren wordt investeerders de mogelijkheid geboden om in twee delen in totaal EUR 4.000.000,= te verstrekken. De tweede lening wordt naar verwachting in juni 2024 via het platform van NLInvesteert aangeboden. Daarnaast zal de leasefaciliteit bij Rabobank verhoogd gaan worden, waarvoor inmiddels besprekingen lopen.

De rentevergoeding voor de eerste lening bedraagt 10,95% per jaar. De looptijd bedraagt 36 maanden. Ten behoeve van de investeerders en het NLI BLF II wordt een tweede pandrecht op alle activa gevestigd. De berekende uitwinwaarde bedraagt EUR 135.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.