Vivid Green B.V.

Voorraadfinanciering i.v.m. groei onderneming.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Vivid Green B.V.

Doel:

Uitbreiding werkkapitaal voor groei

Ondernemer:

Niels Rietman (1995)

Financieringsbehoefte:

EUR 400.000,=

Cofinanciers:

Rabobank en informal investors (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Gemiddeld risico (3 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 132.000,= per jaar. Eénmaal per jaar te voldoen, met ingang van februari 2024

Zekerheden:

hoofdelijke aansprakelijkheid van Vivid Holding B.V. en TGR Handelsonderneming B.V, eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en debiteuren, borgstelling ondernemer ad EUR 100.000,=, achterstelling leningen informal investors en pandrecht overlijdensrisicoverzekering.

Wat vindt NLInvesteert?

Vivid Green B.V is een e-commerce bedrijf dat onder eigen merk een divers assortiment aanbiedt, variërend van woninginrichting tot elektronica en keuken- en huishoudelijke benodigdheden. Producten worden rechtstreeks verkocht aan klanten in Nederland en België, voornamelijk via BOL.com. Door gebruik te maken van geavanceerde softwaretools heeft Vivid Green B.V. een diepgaand inzcht in klantbehoeften en kansen in de markt. Vivid Green B.V. is zeer bedreven in het werken met analytische software, waarmee men naadloos weet in te spelen op de behoeften in de markt en onderscheidend is. 

Vivid Green B.V. groeit hard en wil haar positie in de markt verstevigen. Door de ervaring in het werken met algoritmen kan de onderneming op basis van de ontwikkeling bij BOL.com en haar eigen advertentie-investeringen de omzet accuraat inschatten en daarmee ook de voorraadbehoefte. Op basis van de in te schatten vraag is er een kredietbehoefte voor het inkopen van voorraad van EUR 350.000,=. Inclusief het herfinancieren van de leningen van Qredits, leidt dit tot een financieringsbehoefte van EUR 400.000,=.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om een lening van EUR 400.000,= te verstrekken. De looptijd van de lening bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding 9,7% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een pandrecht op de debiteuren, voorraad en inventaris gevestigd. Tevens zijn TGR Handelsonderneming B.V. en Vivid Holding B.V. hoofdelijk aansprakelijk en geeft ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 100.000,= af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 170.000,=.

Investeren kan vanaf vrijdag 25 augustus, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.