Soly International B.V.

Herfinanciering leaseportefeuille Soly South Africa

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Soly International B.V.

Doel:

Herinanciering leaseportefeuille Soly South Africa

Ondernemers:

Patrick van der Meulen (1991) en Milan van der Meulen (1994)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.730.000,= waarvan EUR 1.500.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen bedragen EUR 35.000,= per maand, het restant wordt op de einddatum afgelost

Zekerheden:

Verpanding aandelen van Soly International B.V., Soly SA Lease Ltd., Soly South Africa Ltd. en Soly SA Projects Ltd. Eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, vorderingen, banksaldi en verzekeringsgelden. Eerste pandrecht op intercompany lening van Soly International B.V. naar de Zuid-Afrikaanse entiteit. Eerste pandrecht op inkomsten uit onderliggende leasecontracten. Mede hoofdelijke aansprakelijkheid van Soly SA Lease Ltd., Soly South Africa Ltd. en Soly SA Projects Ltd. Borgstelling van Soly Holding B.V. van EUR 312.500,=.

Waar investeert u in?

Soly is in 2013 opgericht (onder de naam Enie.nl – rebranding in 2023) door de broers Patrick (31) en Milan (29) van der Meulen, met de missie om zonne-energie voor iedereen beschikbaar te maken. Soly verkoopt en verhuurt zonne-energie installaties aan consumenten en bedrijven in Nederland, Zuid-Afrika (sinds 2019), België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds kort Italië.

Soly is een missie gedreven en sociale onderneming. Sinds 2018 bezit Soly het prestigieuze en international BCorp certificaat. B Corps staan bekend om hun hoge sociale impact en balans tussen winst, maatschappelijke impact en het goed zorgen voor alle stakeholders zoals klanten, medewerkers en leveranciers. Daarnaast zijn Patrick en Milan betrokken bij het Climate Reality Project van voormalig Vicepresident van de Verenigde staten Al Gore.

De Soly groep ontwikkelt zich sterk. Met het toetreden van nieuwe (minderheids)aandeelhouders in 2022 en 2023 is volop ingezet op groei. Op de Nederlandse markt behoort Soly tot de grootste spelers en binnen afzienbare tijd is Soly actief in 10 Europese landen. Investeerders hebben eerder via NLInvesteert in 6 tranches financiering verstrekt voor het opbouwen van een leaseportefeuille in Zuid Afrika. Met de nu gevraagde financiering worden de 6 tranches geherfinancierd en samengevoegd tot één lening.

Aan investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 2.500.000,= te verstrekken. Beide Bedrijfsleningenfondsen van NLInvesteert vullen hiervan in totaal EUR 1.000.000,= in. Deze lening kent een looptijd van 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,2% per jaar. De aflossingen bedragen EUR 35.000,= per maand, het restant wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering.

Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit overzichtelijk.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.