Attractiepark “de Waarbeek” B.V.

Aankoop attractiepark en extra parkeerplaats.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Kejamo Beheer B.V. en Attractiepark “de Waarbeek” B.V.

Doel:

Aankoop attractiepark + aankoop extra parkeerterrein

Ondernemer:

Janna Moespot (1985) en Kevin Moespot (1987)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.251.000,=, waarvan EUR 300.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Rabobank en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

Laag risico (2 op een schaal van 5) 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,05% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

EUR 2.500,= per maand, vanaf mei 2024. Het restant zal uiterlijk op einddatum worden afgelost.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op de aan te kopen grond, tweede hypotheek op het attractiepark, borgtocht de heer en mevrouw Moespot ad EUR 100.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

De Waarbeek is een attractiepark in Hengelo (Overijssel). Het park richt zich vooral op gezinnen met jonge kinderen in de basisschoolleeftijd en biedt attracties en activiteiten die geschikt zijn voor deze doelgroep. Het park heeft 28 attracties en biedt daarnaast verschillende shows en evenementen gedurende het seizoen. In de afgelopen jaren heeft het park verschillende vernieuwingen ondergaan, waaronder het toevoegen van enkele nieuwe atrracties.

De huidige exploitanten worden in de gelegenheid gesteld om het park over te nemen. Het gaat daarbij om de grond, opstallen en attracties. Daarnaast koopt men een naastgelegen perceel. Op dit perceel zal een extra parkeerterrein voor de gasten gerealiseerd worden. De totale financieringsbehoefte bedraagt EUR 3.251.000,=. 

Investeerders wordt via het platform van NLInvesteert de mogelijkheid geboden om middels een hypothecaire lening hiervan EUR 300.000,= te verstrekken. Het NLI Bedrijfsleningenfonds II draagt EUR 100.000,= bij. De looptijd van de lening bedraagt 30 maanden. De rentevergoeding bedraagt 9,05% per jaar. Vanaf 1 mei 2024 wordt maandelijks EUR 2.500,= afgelost. Het restant zal uiterlijk op einddatum afgelost worden.

Voor de bancaire financiering zijn eersterangs zekerheden gevestigd ten gunste van de Rabobank. Voor de financiering van de aanschaf en realisatie van de extra parkeerplaatsen wordt een eerste hypotheekrecht gevestigd ten gunste van investeerders en het NLI BLF II. Daarnaast wordt er een tweede hypotheekrecht gevestigd op het park. Tot slot wordt er ten gunste van investeerders een borgstelling afgegeven ter grootte van EUR 100.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 98.000,=.

Ondernemers hebben een goed track record en de overname van het park is een logische stap. De financiële cijfers zijn solide en de financieringslasten zijn in de nieuwe situatie (zeker na het vervallen van de huurlasten) vanuit de exploitatie ontspannen op te brengen. 

Investeren kan maandag 9 oktober vanaf 10:00 uur, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.