BTA Vastgoed Projecten B.V.

Aankoop en transformatie voormalig ING pand te Velp. Eerste hypotheek.

1. In het kort

Kredietnemer:

BTA Vastgoed Projecten B.V.

Doel:

Financiering aankoop en transformatie voormalige ING pand te Velp

Ondernemer:

Devrim Günaydin (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.552.000,=, waarvan EUR 1.800.000,= via platform NLInvesteert in 2 tranches;

Tranche 1 EUR 800.000,= ten behoeve van de aankoop van het pand;
Tranche 2 EUR 1.000.000,= ten behoeve van de verbouwing.

Cofinanciers:

Informal investors

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost. Na één jaar mag er boetevrij worden afgelost. 

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen pand, persoonlijke borgstelling ondernemer groot EUR 180.000,= en een eerste pandrecht op de huurpenningen.

Wat vindt NLInvesteert?

BTA Vastgoed projecten B.V. is de vastgoed beleggingsmaatschappij van Devrim Günaydin, een bestaande klant van NLInvesteert. Ondernemer heeft als doel een vastgoed beleggingsportefeuille op te bouwen, met focus op transformatieprojecten binnen verstedelijkt gebied (met name appartementen). Het voormalige ING pand in Velp wordt nu toegevoegd aan de portefeuille.

Het object bestaat uit een benedenverdieping van 450 m2. De eerste en tweede verdieping zijn als kantoor gebruikt. De totale oppervlakte is 800 m2. Het pand staat aan het begin/eind van de winkelstraat en grenst aan woningbouw. 

Voor het aankopen en ontwikkelen van dit project is een financieringsbehoefte ontstaan. Deze zal in twee fases ingevuld worden (aankoop en verbouwing). Ten behoeve van de eerste tranche, voor de aankoop van het pand, krijgen investeerders de mogelijkheid om via het platform van NLInvesteert een lening te verstrekken van EUR 800.000,=. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden, de rentevergoeding bedraagt 9% per jaar. De lening wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost. Na één jaar mag er boetevrij worden afgelost. 

Ten behoeve van de investeerders wordt eerste hypotheek op het aan te kopen pand gevestigd en worden de huurpenningen verpand. De ondernemer commiteert zich middels een persoonlijke borgstelling groot EUR 180.000,=. De totale dekkingswaarde bedraagt op basis van de huidige staat van het vastgoed EUR 682.500,= en ná transformatie EUR 2.073.500,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.