Halfords Oosterhout

financiering aankoop winkelpand

In het kort

Kredietnemer:

Mastromatteo en van Weerelt V.O.F.

Doel:

Financiering aankoop winkelpand

Ondernemer:

Dhr. G. Mastromatteo en mevrouw D. Mastromatteo-van Weerelt

Financieringsbehoefte:

EUR 600.000,=, waarvan EUR 175.000,= via investeerders NLInvesteert 

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 1 december 2021 en bedragen EUR 2.083,33 per maand. Het restant wordt uiterlijk op einddatum afgelost

Wat vindt NLInvesteert?

Halfords Oosterhout is al sinds meerdere jaren een gevestigde naam in De Arendshof te Oosterhout (NB). De ondernemers exploiteren sinds 2017 deze Halfords-vestiging met bewezen groei gedurende de jaren.

Als gevolg van de herbestemming van een deel van het winkelcomplex De Arendshof tot gemeentehuis, is de eigenaar van franchise Halfords een nieuwe locatie te koop aangeboden. Deze locatie is beter gesitueerd in het winkelcomplex (o.a. in buurt van HEMA en Action) en heeft meer opslagmogelijkheden.

Voor aankoop van de nieuwe vestiging en bijkomende kosten is er een financieringsbehoefte. De ondernemers brengen zelf EUR 25.000,= in. De huisbank Rabobank financiert EUR 400.000,=. Aan investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een lening te verstrekken van EUR 175.000,= met een looptijd van 60 maanden en een rentevergoeding van 8% per jaar.

Als zekerheid ten behoeve van de investeerders wordt er een 2e hypotheek gevestigd op het bedrijfspand en op het woonhuis van de ondernemers. De dekkingswaarde, na aftrek van voorbelasting van de Rabobank (1e hypotheekhouder), bedraagt EUR 138.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.