RP de Heihorsten B.V.

Ontwikkeling vakantiepark "De Strabrechtse Vennen" te Someren (tranche II). Eerste hypotheek.

1. In het kort

Kredietnemer:

RP De Heihorsten B.V. te Opheusden

Doel:

Ontwikkeling en bouw vakantiepark "De Strabrechtse Vennen" 

Ondernemers:

Hans Reijersen van Buuren (1970) en Anton Mauritz (1962)

Financieringsbehoefte:

EUR 54.580.000,=, waarvan EUR 32.616.000,= middels te ontvangen bouwtermijnen en EUR 4.000.000,= via het platform van NLInvesteert te verstrekken in 2 tranches:

  • Tranche I: EUR 2.000.000,=, met ingang van 27 maart 2023 verstrekt;
  • Tranche II: EUR 2.000.000,=, opname ineens op 15 juni 2023.
Cofinanciers:

NLI SPF Recreatievastgoed II en NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

25 maanden

Aflossingsschema:

Bij ontvangst van de bouwtermijnen van 34 Tiny Houses wordt EUR 1.000.000,= afgelost. Bij ontvangst van de tweede bouwtermijnen van deze Tiny Houses wordt nogmaals EUR 750.000,= afgelost. 

Vervolgens zijn boetevrije tussentijdse aflossingen na 6 maanden toegestaan, met een minimum van EUR 500.000,= per keer.

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders, het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I en NLI SPF Recreatievastgoed II:

  • Eerste hypotheek op het vastgoed;
  • Verpanding vorderingen op derden, waaronder de verkoopopbrengst uit koop- en aannemingsovereenkomst;
  • Achterstelling van de geldleningen van aandeelhouders;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid AH Investments OG B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

In Someren is door bovenstaande ondernemers een grondpositie verworven, waar een nieuw vakantiepark zal worden gerealiseerd: De Strabrechtse Vennen. Het project bestaat onder andere uit 170 vakantiewoningen/tiny houses, bestemd voor de verhuur en/of eigen gebruik (geen permanente bewoning). Het park zal in eigen beheer door middel van een VVE worden geëxploiteerd, waarvoor, net als bij het naastgelegen park “De Heihorsten” (van dezelfde ondernemers), met Roompot een verhuurovereenkomst is gesloten.

Begin 2022 zijn hiervoor de benodigde vergunningen verleend en nadat deze eind 2022 onvoorwaardelijk zijn geworden, is aangevangen met de bouw. Voor de exploitatie van het horecagedeelte is al een exploitant gevonden. Het park wordt in 2 fasen gerealiseerd en omdat de verkoop gestaag verloopt, worden nu met de onderaannemer definitieve afspraken gemaakt over het versneld afronden van het bouwproject.

Per 24 mei 2023 zijn 55 van de 170 te realiseren villa’s en lodges verkocht. Daarnaast zijn op 21 woningen opties genomen en is ook Centrumgebouw verkocht. 

In totaal bedraagt de financieringsbehoefte EUR 21.964.000,=. Met ingang van 27 maart 2023 is via NLInvesteert een eerste financiering ad EUR 5.000.000,= verstrekt. Nu wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen in de aangekondigde tweede tranche van EUR 5.000.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= via het platform van NLInvesteert. De looptijd van de tweede tranche bedraagt 25 maanden, de rentevergoeding 9% op jaarbasis. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 12.350.000,=. 

Investeren kan donderdag 1 juni vanaf 10:00 uur, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.