ZAC Holding B.V.

Financiering aankoop horecapand binnenstad Apeldoorn

In het kort

Kredietnemer:

ZAC Holding B.V. onder mede hoofdelijke aansprakelijkheid van B.V. Guusje, B.V. Het Refter, de Graaf van Vlaanderen B.V., Finnegan's Apeldoorn B.V., Noble en Wijn B.V.

Doel:

Financiering aankoop horecapand binnenstad Apeldoorn

Ondernemer:

Lauren Nobels-de Graaf en Thomas Nobels

Financieringsbehoefte:

EUR 1.425.000,= waarvan EUR 250.000,= via platform NLInvesteert

Cofinanciers:

ING Bank en het NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,5% rente per jaar. Daarnaast ontvangen investeerders die EUR 10.000,= of meer investeren een voucher ter waarde van EUR 100,= (lees 'aanbod aan investerders' voor meer informatie).

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 juli 2023 zal er maandelijks EUR 1.250,= worden afgelost, het restant zal aan het einde van de looptijd afgelost worden.

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het aan te kopen pand, tweede pandrecht debiteuren, voorraad en inventaris, borgstelling van de ondernemers groot EUR 100.000,= en verpanding huurpenningen.

Wat vindt NLInvesteert?

In het horecacentrum van Apeldoorn hebben de ondernemers twee naast elkaar gelegen panden verworven. In de panden, die met elkaar verbonden zullen worden, zal een nieuwe horecaonderneming onder eigen label worden geëxploiteerd. Op dit moment zijn beide ondernemers al succesvol actief in verschillende horecazaken in Apeldoorn en Zwolle.

Aanleiding van deze aankoop en verbreding van de horeca activiteiten is het bereiken van schaalvergroting en het minder afhankelijk willen zijn van slechts de exploitatie van de ondernemingen.

De resultaatontwikkeling van de bedrijven is positief. Beide ondernemers zijn zeer ervaren en hebben bewezen ook in economisch minder goede tijden goede horecaconcepten te kunnen ontwikkelen.

Het horeca echtpaar Nobels-de Graaf heeft NLInvesteert gevraagd de financieringsaanvraag van haar eerste aankoop van bedrijfsvastgoed te regisseren. Huisbank ING heeft haar vertrouwen in deze ondernemers reeds eerder aangetoond door een werkkapitaalfinanciering aan te bieden, waarbij de gemaakte afspraken correct worden nagekomen. De goede samenwerking met de bank in combinatie met de eigen inbreng van de ondernemers zelf, zorgt voor een gecombineerde financieringsoplossing waar NLInvesteert graag aan meewerkt ondanks de door de taxateur vastgestelde lagere waardering dan de koopsom. De plannen van de ondernemers om de twee appartementen op de bovenverdieping in de toekomst te verbouwen naar 4 te verhuren appartementen, zal de waarde van het vastgoed naar verwachting aanzienlijk doen toenemen.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 250.000,= te verstrekken op basis van een tweede hypotheek op het vastgoed. De looptijd bedraagt 36 maanden, de aflossingen starten in juli 2023 en bedragen EUR 1.500,= per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden. De rentevergoeding bedraagt 8,5% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 350.000,= (tevens ten gunste van het NLI BLF I).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.