Beachclub Twenty

Aankoop naastgelegen strandpaviljoen

In het kort

Kredietnemer:

Beachclub Twenty B.V.

Doel:

Aankoop strandpaviljoen Paal 20, De Koog (Texel)

Ondernemer:

Koen Witte (22-08-1992)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.150.000,=, waarvan EUR 650.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8,25% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Maximaal 30 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen bedrage EUR 65.000,= per jaar, te betalen in juli (EUR 32.500,=) en oktober (EUR 32.500,=). Eerste aflossing vindt per 01-07-2022 plaats. 

Zekerheden: Eerste pandrecht op inventaris, voorraad en vorderingen, hoofdelijke aansprakelijkheid van de holding en ondernemer prive, positieve-/negatieve hypotheekverklaring op de woning, en achterstelling van de door een informal investor te verstrekken financiering. 

Wat vindt NLInvesteert?

Koen Witte is horeca-ondernemer in hart en ziel. Hij werkt vanuit een duidelijke visie en weet zijn strandpaviljoens een sterk eigen en onderscheidend karakter te geven. Sinds 2018 is hij eigenaar van Beachclub Texel en sinds 1 juli 2021 mede-eigenaar van Beachclub Brothers B.V. in Wijk aan Zee. Beide bedrijven presteren goed. De zomer van 2021 laat positieve cijfers zien van beide paviljoens.

Het eiland Texel is goed voor een vrijwel doorlopende belangstelling van toeristen, die korter of langer, incidenteel of regelmatig op het eiland te gast zijn. Voor hen is een wandeling op het strand en een ‘opwarmertje’ bij een strandpaviljoen een vast ritueel.

Nu doet zich de mogelijkheid voor om een ander dichtbij gelegen strandpaviljoen over te nemen op Texel, te weten Strandpaviljoen Paal 20. Om het strandpaviljoen te verkrijgen is er een financieringsbehoefte van EUR 1.150.000,=. Meer dan 40% van de benodigde financiering wordt (achtergesteld) ingevuld door de ondernemer en een gelieerde investeerder. Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid om EUR 650.000,= te verstrekken tegen 8,25% en een maximale looptijd van 30 maanden.

Tot zekerheid voor de investeerders wordt de inventaris verpand. Deze kent een geschatte uitwinwaarde van EUR 455.000,= (70% van de leensom). Koen Witte onderstreept zijn vertrouwen door zich ook persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de financiering.

Doelstelling is om de financiering in 2023 bancair te herfinancieren.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.