Basecamp eco-resorts B.V.

Financiering ontwikkeling Basecamp eco-resorts.

Tranche I is gesloten, u kunt uw interesse in tranche II via deze link kenbaar maken. 

In het kort

Kredietnemers:

Basecamp eco-resorts B.V., Basecamp Beheer B.V., Basecamp Operations B.V., Basecamp IJmuiden B.V., Basecamp Italy B.V., Basecamp Pula B.V. i.o., Basecamp Tanzania B.V., Basecamp Mafia Island B.V. , Basecamp Indonesia B.V., Basecamp Dar es Salaam Properties Ltd, Basecamp Mafia Island Properties Ltd, PT Basecamp Bali Royal Manuaba i.o.,Basecamp Dar es Salaam Operations Ltd, Basecamp Mafia Island Operations Ltd , Basecamp Sardinia Operations S.R.L., Basecamp Amsterdam Operations B.V., PT Basecamp Bali Operations i.o.

Doel:

Ontwikkeling Basecamp eco-resorts Sardinië (2 locaties), Dar es Salaam, Mafia Island en Bali.

Ondernemer:

G.J. Hoffer (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 42.511.000,=. Uit de voorverkoop van woningen wordt EUR 33.011.000,= gefinancierd (het voorverkooptraject wordt in q1 2024 opgestart). Via NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. wordt EUR 5.000.000,= ingebracht. Voorliggende lening bedraagt EUR 4.500.000,= (in twee of drie tranches) via het platform van NLInvesteert.

Cofinancier:

NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. (verstrekt EUR 2.500.000,= voor een equity belang van 12.495% en een lening van EUR 2.500.000,= tegen 10%. Minimale inleg voor dit fonds bedraagt EUR 100.000,=, tot eind 2023 kan er worden ingeschreven).

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

15% rente per jaar waarvan 10% per jaar per maand wordt voldaan en 5% eenmaal per jaar rond 1 juli

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

33 maanden

Aflossingsschema:

EUR 70.000,= per maand met ingang van 01-07-2024 met een slottermijn van EUR 2.750.000,= op de einddatum.

Zekerheden:

Onderstaande zekerheden gelden voor de lening van EUR 2.500.000,= die NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A.verstrekt aan de onderneming. In tweede instantie gelden deze zekerheden voor voorliggende lening. 

  • Positief/negatieve hypotheekverklaring op vakantiepark Sardinië Italië (wordt in de loop van 2024 omgezet in een eerste hypotheekrecht).
  • Mede-hoofdelijke aansprakelijkheid van Basecamp Team B.V.
  • Pandrecht, 1e in rang, op huidige en toekomstige aandelen Basecamp eco-resorts B.V., Basecamp Beheer B.V., Basecamp Operations B.V., Basecamp Amsterdam Operations B.V., Basecamp IJmuiden B.V., Basecamp Amsterdam B.V., Basecamp Italy B.V., Basecamp eco-resorts B.V. Basecamp Pula B.V. i.o., Basecamp Tanzania B.V., Basecamp Mafia Island B.V., Basecamp Indonesia B.V.
  • Pandrecht, 1e in rang, op intellectuele eigendomsrechten. Basecamp eco-resorts B.V. heeft de merknaam Basecamp eco-resorts gedeponeerd bij het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
  • Pandrecht, 1e in rang, op de opbrengsten uit de verkoop van tiny houses/-offices.

Wat vindt NLInvesteert?

Basecamp eco-resorts heeft als doel om regeneratieve vakantieparken en remote work-hubs wereldwijd op unieke locaties te realiseren. Basecamp gelooft in haar missie om (eco)toerisme zowel winstgevend als klimaatpositief te laten zijn. Basecamp is een bestaande, winstgevende onderneming die al meerdere parken heeft ontwikkeld: Basecamp IJmuiden, Basecamp Ecoresorts, Unbound Amsterdam  en Camping Tonnara.

Basecamp eco-resort ontwikkelt vakantieparken nieuwe stijl: het zijn niet alleen eco-resorts, maar ook remote work hubs. Basecamp eco-resorts B.V. richt zich zodoende op wonen (digitale nomaden), werken (meeting & events) en recreëren (toeristen). Iedere locatie in bezit van de onderneming, is zorgvuldig gekozen op basis van reeds bestaande bezoekersaantallen. De ondernemers hebben bewijsbare ervaring met het optimaal ontwikkelen en exploiteren van deze resorts.

Investeerders krijgen met voorliggende investeringskans de mogelijkheid om een lening van in totaal EUR 4.500.000,= (in twee tranches) te verstrekken. De looptijd bedraagt 33 maanden. De rentevergoeding is 15% per jaar.

De rentelasten kunnen voldaan worden vanuit de kasstroom. Op dit moment zijn er reeds 2 parken die positief worden geëxploiteerd: IJmuiden en Sardinië (San Antioco). De gezamenlijke Ebitda bedraagt circa EUR 800.000,=. Met de beoogde ontwikkeling van de bestaande locaties Mafia Island en Dar es Salaam (Tanzania) in 2024 neemt de Ebitda toe tot EUR 1.800.000,=. In 2025 e.v. dragen naar verwachting ook eco-resort Amsterdam en Bali fors bij aan de exploitatie.

Ten behoeve van de investeerders worden diverse zekerheden gevestigd, die in eerste instantie gelden voor de lening die vanuit NLI Basecamp Resorts Coöperatief U.A. wordt verstrekt. Dit betreft een lening van EUR 2.500.000,= aan Basecamp ecoresorts B.V. c.s. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van de investeerders via het platform is bij aanvang nihil. Er is hierbij echter geen rekening gehouden met de waarde van de woningen en ander bedrijfsgebonden vastgoed op de resorts die Basecamp in eigendom houdt.

Investeren kan vanaf vrijdag 6 oktober 2023 om 10.00 uur, mits u volledig bent geregistreerd bij NLInvesteert.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.