De Nieuwe Riet

Financiering aankoop en ontwikkeling recreatiepark "De Nieuwe Riet" te Oud Gastel. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Sernets recreatie B.V., Sernets B.V.

Doel:

Financiering aankoop en ontwikkeling recreatiepark "De Nieuwe Riet" te Oud Gastel

Ondernemer:

Dhr. S.E. Sernets

Financieringsbehoefte:

EUR 2.700.000,=, waarvan EUR 2.500.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente per jaar (6,25% p.j. wordt maandelijks uitgekeerd en 0,25% per maand over de initiële hoofdsom, wordt afgerekend bij (vervroegde) aflossing).

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Aflossingen vinden boetevrij plaats uit de verkoop van de woningen en yurts.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het onroerend goed en borgstelling ondernemer.

Wat vindt NLInvesteert?

Camping “Park De Nieuwe Riet” te Oud Gastel wordt een park met luxe vakantiewoningen in een comfortabele, ruime landelijke omgeving. Ondernemer Sernets heeft ervaring in vastgoedontwikkeling. Gezien trackrecord en team, zijn voor de herontwikkeling van deze camping tot een recreatiepark, voldoende ervaring en expertise aanwezig. Hij gaat het park niet exploiteren maar verkavelen en de grondposities met woningen verkopen.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een toenemende vraag naar vakantiewoningen waarbij het aanbod achter is gebleven. Er is sprake van een verkopersmarkt. Vakantiewoningen blijken een geliefde investering voor zowel eigen gebruik alsmede voor de verhuurmogelijkheden.

Aan Investeerders via NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om het project te financieren, middels een lening van EUR 2.500.000,= voor maximaal 36 maanden. Aflossingen vinden boetevrij plaats uit de verkopen van de woningen en de yurts. Er wordt een rente vergoed van 9,25% per jaar (6,25% p.j. wordt maandelijks uitgekeerd en 0,25% per maand over de initiële hoofdsom, wordt afgerekend bij (vervroegde) aflossing).

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen op het aan te kopen onroerend goed (marktwaarde grond: EUR 3.370.000,=. Tevens verstrekt de ondernemer een materiele borgstelling van EUR 250.000,=.

Update 20-12-2021:
In overleg met de ondernemer sluiten we deze financieringscampagne zodra de gelden voor aanschaf van het vastgoed zijn toegezegd. Voor de bouw zal een aanvullende campagne plaatsvinden in het eerste kwartaal volgend jaar.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.