Startblock B.V.

Financiering werkkapitaal voor de productie en levering van 32 woningen in opdracht

In het kort

Kredietnemer:

Startblock B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal voor de productie en levering van 32 woningen in opdracht

Ondernemer:

8 samenwerkende ondernemers vanuit 3 gerenommeerde marktpartijen. De dagelijkse leiding is in handen van Tony Mol.

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,=

Bestaande financiers:

Rabobank, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Provincie Flevoland

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

1% rente per maand

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

8 maanden

Aflossingsschema:

De lening zal in delen worden afgelost naar gelang de betaling van de woningen door Woningcorperatie Wooncampas.

Wat vindt NLInvesteert?

Startblock is een nieuw initiatief van een drietal gevestigde ondernemingen. Deze combinatie heeft geleid tot een uniek product; de StartBlock-woning. Deze woning onderscheidt zich door 93% circulariteit en lage kosten per m² woonoppervlakte. Dit wordt mogelijk gemaakt door een volledig fabrieksmatige bouw met een zeer korte bouwtijd. StartBlock speelt daarmee in op de schreeuwende behoefte aan woningen.

De ondernemers hebben naast kennis en kunde het nodige kapitaal beschikbaar gesteld. Verschillende financiers hebben zich al bereid verklaard dit initiatief mede te willen financieren. Wat rest is het werkkapitaal voor de productie en levering van reeds bestelde woningen.

Omdat de onderneming nu snel wil starten met de productie van de woningen, wordt financiering gevraagd specifiek voor een project in Ridderkerk. Alle woningen van dit project zijn reeds verkocht aan woningcorporatie Wooncompas uit Ridderkerk. De woningcooperatie betaalt grotendeels pas bij oplevering van de woningen. Er is zodoende een voorfinanciering benodigd om de bouwfase te kunnen overbruggen. Aan investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een lening te verstrekken van EUR 1.500.000,= voor maximaal 8 maanden ten behoeve van het werkkapitaal gedurende het project. De financiering zal in delen worden afgelost. De rentevergoeding bedraagt 1% per maand (12% per jaar).

Gevraagd wordt  financiering van de benodigde materialen en de exploitatiekosten tijdens de bouw. Naast een materiele gezamenlijke borgstelling vanuit de personal holdings van de aandeelhouders van EUR 150.000,=, geldt er een verpanding van de vordering op i.c. de rechten uit de overeenkomst met de woningcorporatie Wooncompas uit hoofde van de realisatie en levering van 32 woningen.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.