StartHub B.V.

Groeifaciliteit voor verdere uitbreiding naar nieuwe locaties

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

StartHub B.V.

Doel:

Groeifaciliteit voor verdere uitbreiding naar nieuwe locaties

Ondernemer:

Thom van Wijk (1982)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=, waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen bedragen EUR 10.416,67 per maand
Zekerheden:

Verpanding inventaris en (huur)vorderingen door StartHub B.V. en de onderliggende werkmaatschappijen en een notariële volmacht tot verpanding van aandelen in het kapitaal van StartHub B.V. en haar onderliggende dochtermaatschappijen. 

Wat vindt NLInvesteert?

StartHub (ScaleHub) is een sterk groeiende onderneming actief in het aanbod van flexibele kantoorruimte. Het bedrijf groeit hard mee op de toenemende behoefte in deze markt. ScaleHub is een bestaande relatie van NLInvesteert.  

Het ScaleHub concept sluit goed aan bij de behoefte van groeiende bedrijven tussen de 4 en 40 werknemers, waarbij men zich als “kwalitatief goed maar betaalbaar” positioneert. Het dienstenaanbod loopt uiteen tot het bieden van een zakelijk adres en postservice, tot aan een full service kantoorconcept inclusief inrichting, fysieke en digitaal veilige infrastructuur, schoonmaakservice en receptieservice.  

Om verder door te kunnen groeien is er behoefte aan verruiming van het werkkapitaal. Investeerders krijgen de mogelijkheid aan de groei bij te dragen, door via NLInvesteert een financiering te verstrekken van EUR 500.000,= (waarvan EUR 400.000,= via het platform van NLInvesteert). De looptijd bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 8% per jaar. De aflossingen bedragen EUR 10.416,67 per maand. Ten behoeve van de investeerders en het NLI BLF I worden de inventaris en (huur)vorderingen door StartHub B.V. en de onderliggende werkmaatschappijen verpand en een notariële volmacht tot verpanding van aandelen in het kapitaal van StartHub B.V. en haar onderliggende dochtermaatschappijen gevestigd. De zekerheden gelden tevens ten gunste van de investeerders in de eerste lening t.b.v. StartHub B.V., pro resto groot circa EUR 260.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.