Selah Holding B.V.

Financiering aankoop en verbouwing woning(en) te Klundert. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Selah Holding B.V.

Doel:

Financiering aankoop en verbouw woning(en) te Klundert

Ondernemer:

Gerard Vink en Herma van der Horst

Financieringsbehoefte:

EUR 770.000,= waarvan EUR 710.000,= via platform NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,75% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 18 maanden, vergoedingsvrij af te lossen na 12 maanden

Aflossingsschema:

EUR 25.000,= uiterlijk per 01-05-2023 en het restant op einddatum

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het vastgoed te Klundert en mede-hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemers

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemers Gerard Vink en Herma van der Horst willen mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij helpen aan tijdelijke huisvesting. Doordat zij weer een dak boven hun hoofd hebben wordt er stabiliteit geboden en kan er worden gewerkt aan de eventuele overige problemen waar deze mensen mee te maken hebben. Zij willen dit doen door via hun bedrijf Selah Holding B.V. voldoende vermogen op te bouwen (door diverse vastgoedtransacties waarbij steeds waarde wordt toegevoegd) om een groot stuk grond te kunnen kopen. Op deze grond zullen diverse tiny houses worden geplaatst en een centrale ontmoetingsplaats. Naast huisvesting wordt ook coaching aangeboden.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid een hypothecaire lening te verstrekken, waarmee het eerste object wordt aangekocht. De looptijd bedraagt maximaal 18 maanden, de rentevergoeding 9,75% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 514.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.