Rigtersbleek Bedrijvencentrum B.V.

Financiering aankoop bedrijfsverzamelgebouw Enschede.

In het kort

Kredietnemer:

Rigtersbleek Bedrijvencentrum B.V.

Doel:

Financiering aankoop kantoorpand/bedrijfsverzamelgebouw Enschede

Ondernemer:

A. Veldboom

Financieringsbehoefte:

EUR 4.600.000,=, waarvan EUR 1.750.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 1.000.000,= reeds ingevuld)

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9,25% per jaar. Waarvan 6,25% gedurende de looptijd wordt uitgekeerd en 0,25% per maand (3,00% p.j.) bij aflossing

Betaling rente:

Per maand en bij aflossing

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost uit herfinanciering
Zekerheden: Notariële verkoopvolmacht op het onroerend goed, verpanding van de aandelen Rigtersbleek Bedrijventerrein B.V., een materiële borgstelling van EUR 875.000,= en een rentegarantie vanuit de Veldboom Vastgoed Groep.

Wat vindt NLInvesteert?

De Veldboom Vastgoed Groep (VVG) heeft de afgelopen 16 jaar een courante vastgoedportefeuille weten op te bouwen met bijna 800 verhuurde eenheden en een jaarlijkse groeiende huurstroom die de komende maanden over de EUR 10.000.000,= heen zal gaan.

Ter uitbreiding van de portefeuille wordt een kantoorpand/bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in Enschede gekocht. Dit bedrijventerrein is door de gemeente Enschede aangewezen voor woningbouw. Deze locatie bevindt zich op 8 fietsminuten van het centrum van Enschede en heeft allerlei faciliteiten binnen handbereik. Naast deze locatie is VVG ook in het bezit van het naastgelegen zogenaamde Roberine terrein. Hiermee heeft VVG een ontwikkellocatie van 5 ha in bezit en is zij ook de enige partij die dit gebied gaat ontwikkelen.

Wanneer het bestemmingsplan en de vergunningen zijn verleend, wordt het huidige pand gesloopt en worden er  ca 65 woningen gerealiseerd op deze locatie. Met de gemeente Enschede is inmiddels overlegd en de plannen zijn positief ontvangen en passen binnen de visie van de gemeente.

Voor de aankoop van het kantoorpand geldt een financieringsbehoefte van EUR 4.600.000,=. De Rabobank verstrekt EUR 2.850.000,=. Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid om de aanvullende EUR 1.750.000,= te verstrekken. Hiervan is EUR 1.000.000,= reeds ingevuld.

De bestaande jaarlijkse huurstroom is voldoende om de renteverplichtingen ontspannen op te kunnen brengen.

De Rabobank vestigt een eerste hypotheek op het aan te kopen onroerend goed en zal na het verkrijgen van de benodigde vergunningen ook de bouwfinanciering verstrekken. Het vestigen van een tweede hypotheek op het onroerend is hierdoor niet mogelijk. Als zekerheid voor onze investeerders geldt daarom: A. een notariële verkoopvolmacht op het onroerend goed, B. verpanding van de aandelen van Rigtersbleek Bedrijventerrein B.V., C. een materiele borgstelling van EUR 875.000,= en D. een rentegarantie vanuit de VVG.

Wij hebben als NLInvesteert goede ervaringen opgedaan met eerdere financieringen via onze bemiddeling aan VVG. Afspraken worden keurig nagekomen en er zijn inmiddels ook verschillende financieringen afgelost.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.