Renovita Realty B.V.

Financiering transformatie bedrijfspand in Dordrecht (tranche 2). Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Financiering transformatie bedrijfspand in Dordrecht

Ondernemer:

Erik Akhabekyan (1982) en Aren Galstian (1976)

Financieringsbehoefte:

Tranche 1: EUR 530.000,= gerealiseerd in mei 2022
Tranche 2: EUR 700.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Minimaal 6 maanden en maximaal 10 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum

Zekerheden:

Eerste en tweede hypotheek op het bedrijfspand

Wat vindt NLInvesteert?

Renovita Realty B.V. is een bestaande klant van NLInvesteert. De twee ervaren ondernemers hebben vanuit Renovita Realty B.V. inmiddels een 40-tal onroerend goed projecten, vooral in de regio in en rond Rotterdam/Den Haag, succesvol afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord in hun branche en een goede kijk op de markt. Ze werken hierin samen met verschillende lokale makelaars. Er is nog steeds veel vraag naar opgeknapte woningen, appartementen en bedrijfsunits in de Randstad; Rotterdam en Den Haag hebben een grote aantrekkingskracht. Vrijwel alle verbouwde panden zijn weer verkocht met een goed rendement.

In mei van dit jaar hebben de ondernemers met behulp van de investeerders via NLInvesteert een zakelijk pand gekocht op het bedrijventerrein Dordtsekil I in Dordrecht  (tranche I). Het doel is om dit pand te splitsen, op te knappen en te verduurzamen tot 6 aparte casco bedrijfsunits van 150 vierkante meter (tranche 2).

Nu de splitsingsvergunning is ontvangen en de begroting voor de verbouwing duidelijk is, is de nu gevraagde tweede tranche van deze financiering ad EUR 700.000,=  voldoende onderbouwd. Tijdens de verbouwing wordt ook extra aandacht besteed aan de verduurzaming van het pand naar minimaal label C (zonnepanelen, isolatie, oplaadpalen). De taxateur geeft in het taxatierapport aan dat er in de regio veel vraag is naar degelijke bedrijfsunits. Na verstrekking van deze tweede tranche is de loan-to-value ongeveer 67% t.o.v. de taxatiewaarde van de 6 units na splitsing, verbouwing en verhuur (waarde ongeveer EUR 300.000,= per unit).

Investeerders krijgen de mogelijkheid om de tweede tranche van EUR 700.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt maximaal 10 maanden. De rentevergoeding is 8% per jaar. Ten gunste van de investeerders is er reeds een eerste hypotheek van EUR 1.050.000,= gevestigd op het bedrijfspand, aanvullend zal er een tweede hypotheek van EUR 180.000,= worden gevestigd. De gevraagde lening zal na maximaal 10 maanden worden afgelost uit de verkoop van het bedrijfspand, of door middel van een herfinanciering. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.275.919,= (t.b.v. de investeerders in beide tranches).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.